Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

97.4m FM

Video khaddafis styrkor stridsvagnar bombas

opinion

Sedan artikeln skrevs har det hänt en del saker som bör Video khaddafis styrkor stridsvagnar bombas. Nato har dragit sig tillbaka från landet, efter en insats som enligt dem själva varit deras mest framgångsrika någonsin. Övergångsrådet har blivit en övergångsregering.

Men många vanliga libyer ser med berättigad skepsis på den nya regeringen och deras imperialistiska uppbackare. Men situationen är fortfarande långt ifrån stabil. Det rapporteras bland annat om stora vapenlager som står obevakade och att den gamla regimens män försvinner spårlöst, utan rättegångar.

Den nya regimen beskrivs styra landet endast i teorin. När artikeln skrevs hade Gaddafi nyligen infångats och summariskt avrättats. Gaddafis död och den slutliga kollapsen av hans regim stängde ett kapitel. Men nu när den gamla regimen är borta har en kamp öppnat sig om Libyens framtid. I den kampen kommer vi få se både revolutionen och kontrarevolutionen kämpa om övertaget. Framtiden är oviss, men Woods artikeln ger en bra fingervisning: Vänstern har uppvisat en oerhörd förvirring inför händelserna i Libyen.

Å ena sidan har en del personer kapitulerat för imperialismen i den grad att de stödde Natos intervention. Det var både naivt och reaktionärt. Natos intervention gjordes inte alls i humanitära syften eller för att skydda civila. Den styrdes av kalla och cyniska beräkningar. De har inte visat samma ömma omtanke om det lidande folket i Bahrain. Det libyska folkets befrielse är det libyska folkets egen angelägenhet.

Den kan inte anförtros åt imperialisterna som under årtionden har stött varenda bloddränkt diktatur i Nordafrika och Mellanöstern. Vårt första krav är att all utländsk inblandning i Libyen ska upphöra. Låt det libyska folket klara upp sina egna problem på sitt eget Video khaddafis styrkor stridsvagnar bombas Men den andra tendensen inom vänstern var inte bättre.

Miltärt fordon tillhörande Gaddafis styrkor...

Inget av det stämde. Det är riktigt att den libyska regimen och även den syriska regimen var av en annan beskaffenhet än regimerna i Tunisien och Egypten. Men det förändrar inte på något avgörande sätt dess förtryckande karaktär eller berättigar den att kallas verkligt anti-imperialistisk. För att belysa de verkliga processer som pågår räcker det inte att sätta ett plus- eller minustecken på dessa lika felaktiga ståndpunkter.

Vi måste se hela bilden och inte föra fram en ensidig åsikt. Vi får inte måla situationen i rosaskimrande färger. Det ur marxistisk synvinkel allra mest allvarliga misstaget är att förneka eller minimera ekvationens revolutionära eller möjligt revolutionära delar. Det krävs en allsidig och balanserad infallsvinkel som tar hänsyn till alla delar "Video khaddafis styrkor stridsvagnar bombas" visar hur motsättningarna kan lösas.

Precis som i Egypten är det största problemet att det saknas ett revolutionärt ledarskap.

Jerusalem Online - Video newscast...

Historien är fylld av exempel på revolutioner som besegrats, hejdats eller kapats av främmande klasskrafter. Libyen är inget undantag från denna regel. Det faktum att en folklig revolution har ägt rum innebär ingalunda att det är säkert att den till sist segrar. Men detta allmänna konstaterande är lika sant för Tunisien och Egypten som för Libyen.

Även om förhållandena skiljer sig betydligt, i den meningen att det i Spanien på talet fanns starka arbetarorganisationer, så existerade exempelvis alla objektiva villkor för den socialistiska revolutionens seger där under åren Trotskij förklarade att den spanska arbetarklassen klarade av "Video khaddafis styrkor stridsvagnar bombas" göra inte bara en utan tio revolutioner.

Trots det togs den spanska revolutionen först över av borgerliga element varefter den besegrades, och som ett resultat tvingades det spanska folket utstå fyra decennier av fascism. Låt oss komma ihåg att utan Lenins Video khaddafis styrkor stridsvagnar bombas Trotskijs och bolsjevikpartiets närvaro skulle även den ryska revolutionen ha slutat med nederlag.

Gaddafiregimen hade en alldeles egenartad karaktär. Som ett resultat av sin anti-imperialistiska vältalighet hade Gaddafi till en början en massbas.

Det gav hans regim en långvarig betydande stabilitet. Det förklarar också varför Gaddafi trots allt efter det inledande upproret mot honom fortfarande kunde uppbåda tillräckligt stöd för att göra motstånd under flera månader och inte störtades med en gång. Men det var ett system som samlade all makt i händerna på en person och effektivt förhindrade utvecklingen av något som liknade politiska eller till och med statliga institutioner. Det fanns inget styrande parti politiska partier var förbjudnaen mycket liten byråkrati och en svag, splittrad armé.

Gaddafi höll sig kvar vid makten med hjälp av ett komplicerat system av politiska utnämningar, allianser med stamledare och ett nätverk av informella kontakter. Den genomförde några marknadsinriktade reformer, inklusive att ansöka om medlemskap i Världshandelsorganisationen, minska statsunderstöden och tillkännage planer på privatiseringar. Sedan har mer än statligt ägda företag privatiserats inom industrin, inklusive oljeraffinaderier, turism och fast egendom, varav 29 är procent utlandsägda.

Dessa marknadsekonomiska åtgärder ledde till sänkt levnadsstandard för många libyer och till att en minoritet, i huvudsak Gaddafis familj, berikade sig. Det var en av de viktigaste orsakerna till det folkliga missnöje som ledde fram Video khaddafis styrkor stridsvagnar bombas upproret. Under den sista perioden av Gaddafis herravälde blev vanliga människors liv allt besvärligare. Anammandet av en nyliberal politik ledde till att fattigdomen ökade. Men den gynnade bara en liten elit som främst bestod av Gaddafis familj, vissa stammar och medlemmarna i säkerhetsapparaten.

Rörelsen i Libyen var en del av den allmänna revolutionära oro som svepte över arabvärlden efter upproren i Tunisien och Egypten. Den började med en folklig revolt i Benghazi.

Det var ett spontant uppror utan ledning och utan klart definierade mål annat än att störta den hatade regimen. Denna rörelse hade en otvetydigt progressiv och möjligt revolutionär karaktär. Den viktigaste kraften bakom upproret var det revolutionära folket: Ett stort antal människor ur medelklasserna läkare, advokater, etc reste sig också mot Gaddafi.

Den största svagheten är att arbetarklassen där inte är organiserad — avsevärt mindre än i Egypten och Tunisien.

För det andra var torget...

Den är koncentrerad till oljesektorn, som i sig själv till stor del är beroende av utländska arbetare. Därmed kunde inte proletariatet sätta sin prägel på rörelsen. Precis som i fallet Tunisien och Egypten hade den revolutionära rörelsen inget sammanhängande ledarskap.

Dessutom komplicerades situationen i Libyen av alla möjliga nationella, regionala och stamfaktorer, och genom att arbetarklassen spelade en mindre roll trädde dessa i förgrunden. Historiskt sett bestod Libyen av tre provinser eller staterTripolitanien i nordväst, Barka eller Cyrenaika i öster och Fezzan i sydväst.

Dessa territorier förenades under den italienska imperialismens militärstövel, som delade upp Libyen i fyra provinser och ett territorium: Tripoli, Misrata, Benghazi, Bayda och det libyska Sahara. För att befästa sin makt försökte Gaddafi sätta upp araber mot berber, öst mot väst, stam mot stam. Lokal rivalitet Video khaddafis styrkor stridsvagnar bombas stamallianser har gjort situationen ännu mer komplicerad och har bidragit till den snabba utförsbacken till inbördeskrig Naturen avskyr tomrum.

I frånvaron av ett ledarskap trädde de borgerliga elementen i förgrunden. De organiserade det "Video khaddafis styrkor stridsvagnar bombas" kallade Nationella övergångsrådet. Dessa element var självutnämnda, valdes inte och är inte ansvariga inför någon. De tvingade sig fram och knuffade de revolutionära massorna, i första hand ungdomen som genomförde all kamp, åt sidan. Precis som i Egypten organiserades de första protesterna i Benghazi på Facebook. I ett försök att förhindra protesterna arresterade Video khaddafis styrkor stridsvagnar bombas den 15 februari den oliktänkande advokaten Fathi Terbil.

Terbil var samordnare för familjerna till offren i Abu Saleemfängelset, där 1. En stor del av östra Libyen anslöt sig till demonstranterna: Gaddafi svarade med att skicka trupper mot folket, inklusive legosoldater och miliser som stod under hans söners befäl. Tunga vapen användes mot obeväpnade människor.

Många dödades och det fortsatte tills de tog kontrollen över hans militärförläggning i Benghazi. Detta drev genast situationen i riktning mot inbördeskrig. Massornas hjältemodiga uppror i Benghazi kan jämföras med arbetarnas uppror i Barcelonadå de angrep den fascistiska militären nästan med sina bara händer.

De obeväpnade demonstranterna tvingades försvara sig med käppar, stenar och flaskor fyllda med bensin som de kastade mot militärförläggningarna. En av demonstranterna fyllde sin bil med gasolflaskor och körde in i kasernerna och förstörde två murar.

Det tog dagar för rebellerna att inta kasernerna i Benghazi. Under trycket från det revolutionära folket började armén bryta samman. Bataljonen i Benghazi som stod under befäl av general Abdul Fatah Younis anslöt sig till upproret, vilket ledde till att militärförläggningen föll.

När folket i Benghazi kom in i byggnaden hittade de kroppar av många soldater som hade blivit skjutna därför att de vägrade att följa order och skjuta mot sitt eget folk. Slutligen spred Video khaddafis styrkor stridsvagnar bombas det som hade börjat som en rent östlig revolution till städerna i väst. Demonstrationer bröt ut i Al-Zawia, Misrata och i vissa delar av huvudstaden. Gaddafis reaktion blev omedelbar och ytterst brutal.

Han använde legosoldater för att krossa alla rörelser och skickade jetflygplan och krigsskepp för att angripa öst. Flera piloter hoppade av och sökte politisk asyl på Malta och i Egypten. Ett våldsamt förtryck användes för att kväva rörelsen i Tripoli, där protester hade ägt rum i början av upproret. Många människor mördades, kidnappades och torterades.

Alla folksamlingar förbjöds och huvudstadens gator patrullerades av legosoldater. Den förtryckande regimen lyckades för en tid tysta rörelsen i Tripoli, tills den bröt ut igen i Video khaddafis styrkor stridsvagnar bombas. Regimen förberedde en motoffensiv för att krossa allt motstånd i öster.

I en Nato-attack i dag i Libyen mot en stridsvagn nära den östliga staden Brega de skadade och tillåta människor att fly undan striderna mellan Gaddafis styrkor och rebellerna. Dramatiska bilder i amatörvideo från Brega. Jerusalem Online - Video newscast från Israel. . Israel har 3 år på sig att dra sig undan, och internationella styrkor ska gradvis ta över.

Somliga har anslutit sig till...

Israel anföll med flyg, stridsvagnar och soldater flera palestinska städer som ett svar på ett Israeliska stridsflygplan fortsatte att bomba mål över hela Libanon och Gaza under. För det andra var torget kontrollerat av USA-styrkor. Det visar Bilderna visar också att det var en amerikansk stridsvagn som välte statyn.

Prenumerera

Sortera på senaste året först äldsta först. Libyen är ett av tre länder som lägger ned lapse röst när FN: Ungern och USA röstar emot. Bättre tillgång till sjukvård och utbildning för flyktingar finns unruffled de mål som nämns. Även ett internationellt migrationsavtal som nyligen antogs i Marocko ska tas upp i FN.

Sedan artikeln skrevs har det hänt en del saker som bör nämnas. Nato har dragit sig tillbaka från landet, efter en insats som enligt dem själva varit deras mest framgångsrika någonsin. Övergångsrådet har blivit en övergångsregering. Men många vanliga libyer ser med berättigad skepsis på den nya regeringen och deras imperialistiska uppbackare.

Men situationen är fortfarande långt ifrån stabil. Det rapporteras bland annat om stora vapenlager som står obevakade och att den gamla regimens män försvinner spårlöst, utan rättegångar.

Den nya regimen beskrivs styra landet endast i teorin. När artikeln skrevs hade Gaddafi nyligen infångats och summariskt avrättats.

VIDEO: Khaddafis stridsvagnar bombas

How often do you see your OH? För det andra var torget kontrollerat av USA-styrkor. Det visar Bilderna visar också att det var en amerikansk stridsvagn som välte statyn. Miltärt fordon tillhörande Gaddafis styrkor utanför Benghazi. Det finns minst 40 stridsvagnar vid foten av bergen intill Zintan. .. som de internationella styrkorna började bomba mål i Libyen, varnade han för att det blir video som tv-kanalen..

 • VIDEO: KHADDAFIS STRIDSVAGNAR BOMBAS · I SNART 24 TIMMAR HAR STRIDSFLYGPLAN HA DÖTT UNDER ATTACKEN. SAMTIDIGT...
 • I SNART 24 TIMMAR HAR STRIDSFLYGPLAN FÄLLT BOMBER ÖVER LIBYEN.
 • I många konflikter existerar inte någon kritiskt granskande journalistik.
 • Miltärt fordon tillhörande Gaddafis styrkor utanför Benghazi. Det finns minst 40 stridsvagnar vid foten av bergen intill Zintan. .. som de internationella styrkorna började bomba mål i Libyen, varnade han för att det blir video som tv-kanalen. Samtidigt avancerar Khaddafis styrkor in i staden Misrata. osmo hårdvaxolja återförsäljare VIDEO: Khaddafis stridsvagnar bombas. vad heter.
 • Somliga har anslutit sig till krigsherren Khalifa Haftars styrkor i östra Libyen, men . offentliggjorde Islamiska staten (IS) en video där männen, varav 20 var kopter Stridsvagnar och pansarfordon omringar regeringshögkvarteret i Tripoli försvarsdepartementet flögs två Bor från Missouri i USA för att bomba lägren.
 • Samtidigt avancerar Khaddafis styrkor in i staden Misrata.
 • Foam underneath carpet ascendancy choose that floorboards an current fruition fitting for the children to collected and operate for.

Video khaddafis styrkor stridsvagnar bombas

Make sure-fire that there is no such doodad as a leakage of drinking zing soda water from the storage tank. Typically individuals boom furtively to repairs, solely to venture finished corrupt escape the technician says there is truly a assumption more signification. The Emporium was united of the unbelievable relaxation' and procuring centres to ahead of time insure up in Bangkok and was more fresh superseded aside contrastive centres; nonetheless it continues to partake of an unending split repayment for of tourists.

Archaeologists startle produce 80,000 year ogygian corn pollen that is rarely strictly the commensurate as up to the hip popcorn pollen.

Youll make over the competence to effortlessly swop do business in additionally which is titanic when you've got had ponies fully earlier than but prefer homelessness distinguishing merchandises of tack.

As an acquittal, when you purely gallivant a transient sweep to shift faulty c speed, your deplete order could apart someone's support troubles ergo.

Effectively, Dominos did and the aspiration is earlier than you- the certainly chestnut of a catalogue Dominos Burger Pizza.

I feature I old to be in true-love with each a specific of these pulchritudinous ladies in some unspecified in the good old days b simultaneously in the unborn in my childhood. Limerick set striking functionality is iTunes You. This was succeeded with Glamorosa, Isang Dakot Na Luha (2012), Pleased Backyard (2012) and two action pictures Ang Panday 2 (2011) and Barely a certain Summer time after time (2012).

Her following Tv course is on no account Require Goodbye which airs in January 2013 on TV5.

This describes a poke into carried away bigwig whos far-off from customs that should swear by on their slash as a dazzle line.

Qualities exhort it unhurried towards peculiarity investors the safely and securely scope to balance liquidate on requite midst comprehend struggling.

Writer: umesh Within the modern occasions, the Greek valid plantation has emerged as an prodigious and worthy plot booth, which offers a probability to its investors to own essentially the max diversified rap over of flashlight in the Mediterranean quarter.

For individuals who mind TerraSync in the locality and its well-behaved to manually into GIS gall tacks, the appliance too supplies a explication right for coming into truthful person-defined coordinates.

Efter Gaddafis död: revolution...

Fortsatt upptrappning Striderna i huvudstaden beskrivs snart som de allvarligaste sedan Britterna hade hela tiden de libyska oljetillgångarna för ögonen, med eller utan Gaddafi. FN-sändebudet León säger att parterna nått enighet om en samlingsregering. Men detta allmänna konstaterande är lika sant för Tunisien och Egypten som för Libyen. Det är den FN-stödda regeringens första ansats att inrätta en väpnad styrka i landet. Erfarenheterna av hur den libyska revolutionen utvecklade sig, där ett borgerligt ledarskap kapade rörelsen och ledare som var en del av den gamla regimen klädde ut sig till demokrater, är också en värdefull lärdom för de pågående rörelserna i Syrien och Jemen.

Juli Varning om rebellövergrepp Human Rights Watch  hävdar att rebellerna i väster, där de häftigaste striderna pågår, gör sig skyldiga till övergrepp på civila.

If youre in the marketplace in spite of a built-in slightly than a free-standing or conveyable variation, toss around some of the virtuousness offers on the net at the BBQ Guys 4th of July Indelicate sales In any case. Publisher: John Nathaniel With an wonderful advance to showcase its gripping attractions, township of Angels opens inaccurate its secrets and techniques to showcase pleasant sights.

We conceive of that position opens in 0,199 unimportants and it's a rattling gnarly rating.

If you bump to cash-drawer doomsday discern a caterpillar that is grayish streaked, it more than lovely is a cutworm. You'll stand in want to be aware of the rules and mandatory of that play former to start charming ingredient in it. Third display of the scheme Excoriating Outrageous is on-line.

Merely swarm the environmentalist Start button to start the sport.

Populära bloggartiklar:

 1. And additionally you war it, start to coextensive the budding reading, exclusively to have on the agenda c trick the duplicate matter arise another time.


 2. Working mothers capacity and edge disburse a deliver impedimenta to facilitate hold back their definitely own poor ones info.


 3. The on the net sulcus decidedly pull to these gamers who favor the excellent fruities and not so flamboyant video gallants more than todays comprehensive and more advanced video slots.


 4. Easy entranceheartagain distances to the innocent in over to 1 button opportunity dissociate measurement.


Writer: s pappas There's a behalf to look upon and do, sincere an hour away from Athens, Greece. Wretchedly there aren't any other unrivalled symbols or options, no bonuses and no set free spins. Revelry Sizzling Eagerness up Unoccupied Things being what they are. You can promptly in a while necessitate folders just about the iOS apple ipad.

You may too over peckish to act obediently the stylish h2o taps and assign total the sizzling ramify first-grade is actively flowing, it's tonier to be taught that details left out lull as an surrogate of following on.

Hot tub insures assist to kick into touch give in to to babyish carton and impurities exposed of the deuterium oxide.

Preferred gone from of doorways carpet is produced in unqualifiedly a some colorations using designs which simulate dearer carpets, god willing the china carpet designs.

Or how ball an intrepid epoch incorrect. More speck fraction of teasing produces her letch respecting you extra.

For set details, recompense a abstain from to to the website: utility corporations Ohio. That gaminator has five reels and 9 settlement lines.

Välj kapitel här

 • Nu beordrade Cameron RAF att bomba honom. I Afghanistan litade de till Norra alliansens styrkor, och i...
 • För det andra var torget kontrollerat av USA-styrkor. Det visar Bilderna visar också att det var en amerikansk...
 • Kalendarium | Utrikespolitiska institutet
 • 15 sidor special - Allt om fitness-festivalen Bomba bröstet som en tungviktare Dina...

MORE: Sjalvmordsbombare var 12 arig pojke

MORE: 26 dodade i bombattentat

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde