Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

112.7m FM

Engagerar pa djupet

opinion

Ny kunskap om barn som läser bra — utan att förstå Åsa Elwér har i sin studie vid Linköpings universitet tittat på den kognitiva och språkliga profilen hos barn i tidig skolålder som läser bra, men inte förstår det de läser. Det är en grupp som det hittills har saknats kunskap om. De har ett svagt ordförråd, problem med grammatiken och med minnesuppgifter som har med språk att göra, och de har svag hörförståelse. Vi ser också att de är svaga redan som femåringar och att det inte förändras över tid i förhållande till övriga jämnåriga, säger hon.

Att göra textkopplingar "Engagerar pa djupet" stöd i läroplanen Ni som följer vår undervisning genom mitt bloggande vet att vi på vår skola arbetar med ett stort ämnesövergripande tema kring Astrid Lindgren och att vi bakar in kursplanens mål i svenska, no och so i detta. Vår pedagogiska planering just nu tar sin utgångspunkt i so-målen som handlar om att flytta.

Läsförståelse För de allra flesta barn handlar läsning om att lära sig avkoda korta och språkligt lätta texter om bekanta saker. Så småningom Engagerar pa djupet texterna svårare och att lära sig läsa blir snarare att läsa för att lära sig.

”När skolan bara står och...

Då krävs det att läsförståelsen är god. På, mellan och bortom raderna I läsundervisningen talar vi om att läsa på raderna, mellan raderna och bortom raderna. Dessa begrepp motsvarar tre nivåer av läsförståelse som också har uppmärksammats i Lgr 11 och kunskapskraven för årskurs 3, 6 och 9.

Det första innebär att läsaren bokstavligt kan läsa vad som står, beskriva vad som händer och svara på enklare frågor med hjälp av texten. Detta stämmer med kunskapskraven för årskurs 3. Att läsa mellan raderna, eller göra inferenser, förutsätter att läsaren är medskapare i tolkningen av texten och förstår sådant som inte är helt klart utskrivet. Att läsa mellan raderna utifrån bild Idag Engagerar pa djupet jag ägnade morgonen åt att läsa de texter som vi valt ut till projektet En Läsande klass dök jag på en så bra bild.

En bild som "tvingar" läsaren "Engagerar pa djupet" läsa mellan raderna. D v s att hämta ledtrådar i text och bild, dra slutsatser och koppla till det som man tidigare har läst. På Touras blogg skrev hon någon gång i höstas ett inlägg om hur man bara genom bilder kan bedöma om elever kan läsa mellan raderna. Det där satte fart på mina tankar redan då men det var först i dag när jag dök på denna bild som det blev uppenbart för mig hur bra det faktiskt går arbeta med lässtrategier och att bedöma läsförståelse utifrån en bild.

Bloggarkiv

Ge ditt barn läskondis! Trist och jobbigt, tycker många. Språkinriktad undervisning i alla ämnen - idrott och hälsa Att lyfta språket i alla ämnen är viktigt och för mig som både är svensklärare och idrottslärare så blir det naturligt att knyta ihop de olika ämnena och i praktiken förstärka det vi gör i svenskämnet på idrottslektionerna.

Sedan vi började att arbeta mer systematisk med genrepedagogik utifrån Cirkelmodellen och fokusera och fördjupa oss i en texttyp i taget blev det ännu mer naturligt att koppla det till idrotten.

När vi arbetade med berättande Engagerar pa djupet förde jag in berättandet även i idrotten. Träna läsflyt i skolan Det viktigaste man kan göra för att eleverna skall uppnå en flytande läsning är att låta eleverna läsa mycket och helst med hjälp av vuxnas stöd och respons. Eleverna skall ha tillgång till olika slags texter med varierande svårighetsgrad.

Metoder för att uppnå flytande läsning Var en god förebild För att barnet skall kunna veta vad målet med flytande läsning är, är det viktigt att den vuxna fungerar som förebild för hur flytande läsning låter. Lektioner med stationer Engagerar pa djupet gemensam lärarledd läsning Skönlitteraturen och samhället Som jag har skrivit om i tidigare inlägg så läser en av mina klasser i årskurs två på samhällsprogrammet just nu Thérèse Raquin eller Den unge Werthers lidanden.

Inför uppgifterna är det inte bara viktigt att eleverna läser romanen utan också förstår romanens plats i litteraturhistorien. I det centrala innehållet i kursen Svenska 2 står det att kursen ska behandla…. En bok du Engagerar pa djupet ska glömma Det här är ett romanprojekt för elever i grundskolan. Syftet är att Engagerar pa djupet skrivlusten och öva på olika moment i svenskämnet samt att utveckla förmågan att skapa och bearbeta texter enskilt och tillsammans med andra.

Inspiration har hämtats från Josef Sahlins romanprojekt Den magiska dörren och Monstret. Arbetet börjar med att fördjupa sig i genren Fantasy. Eleverna samlar inspiration och skapar ett persongalleri och en Fantasyvärld som bas för sin berättelse.

Det är alltid med sorg...

Förskoleklasserna I sagans förtrollade värld Under början av vårterminen har vi i förskoleklasserna arbetat med temat I sagans förtrollade värld där vi mött både gamla klassiska folksagor såväl som moderna och lite mer okända sagor från andra länder.

Vi har kunnat grotta in oss i vad det finns Engagerar pa djupet olika sagoväsen — troll, häxor, tomtar och jättar. Diskuterat värdegrundsfrågor där sagan möter gott och ont, och mycket mer. Eleverna har fått använda sin fantasi och hittat på sagor tillsammans.

Hilding, Olof IMPRONBL Introduktionsprogram, Programinriktat...

De har spelat upp teatrar med egentillverkade sagofigurer. Frågor "Bortom raderna" skapar intresse och engagemang på djupet. I det centrala innehållet i kursen Svenska 2 står det att kursen ska behandla… En bok du sent ska glömma Det här är ett romanprojekt för elever i grundskolan. Läsa och skriva   -   tema Astrid Lindgren   -   linelma   -   Aktiv läsning - Om läsförståelse   -   Tema Skräck, spöken, häxor och svensk folktro   -   tema: Tolerans   -   Fabel, tema och motiv   -   Tema Världsreligionerna åk   -   Tema: Mio min mio   -   Strategier "Engagerar pa djupet" läsförståelse: Förutspå   -   Unga uppfinner egen språkvärld med mobilerna - DN.

Det är alltid med sorg i Engagerar pa djupet man avslutar en underbar högläsningsbok. Tillsammans med eleverna har vi ända sedan jullovet läst "Bröderna. Läsförståelse.

Kategorier

Någonstans har det blivit ett glapp då det mycket hastigt ramlat ner i knät på idrottslärarna dagen innan de flesta går på semester.

En tillfällighet.

I går, torsdag, publicerade flera...

lärande vi diskuterar här är just exempel på intellektuella redskap, det vill säga red- skap med vilka vi. blerar en konstsyn och beskriver vad det kan innebära, liksom engagerar sig i samtal bade Ikaros sprattlande försvinna ned i djupet.

Youtube Video

Kategorier

Bloggarkiv

AVTAL PA GANG FOR PAPPERS Otroligt inspirerande arbete Marie! Det här inlägget ska jag spara och plocka fram när min klass ska jobba med...
Engagerar pa djupet Pingstpastor misstankt for valdtakt
LARARINNA SEXOFREDADE ELEVER I KUNGSBACKA Grupper styr i kulisserna
Engagerar pa djupet Maria Nilsson är sedan augusti i år rektor för Drottning Blankas Gymnasieskola...

Ny kunskap om barn som läser bra — utan att förstå Åsa Elwér har i studie vid Linköpings universitet tittat på den kognitiva och språkliga profilen hos barn i tidig skolålder som läser bra, men inte förstår det de läser.

Det är en grupp som det hittills har saknats kunskap om. De har ett svagt ordförråd, problem med grammatiken och med minnesuppgifter som har med språk att göra, och de har svag hörförståelse. Vi ser också att de är svaga redan som femåringar och att det inte förändras över tid i förhållande till övriga jämnåriga, säger hon. Att göra textkopplingar med stöd i läroplanen Ni som följer vår undervisning genom mitt bloggande vet att vi på vår skola arbetar med ett stort ämnesövergripande tema kring Astrid Lindgren och att vi bakar in kursplanens mål i svenska, no och so i detta.

Vår pedagogiska planering unbiased nu tar sin utgångspunkt i so-målen som handlar om att flytta. Läsförståelse För de allra flesta barn handlar läsning om att lära sig avkoda korta och språkligt lätta texter om bekanta saker. Så småningom blir texterna svårare och att lära sig läsa blir snarare att läsa för att lära sig. Då krävs det att läsförståelsen är god. På, mellan och bortom raderna I läsundervisningen talar vi om att läsa på raderna, mellan raderna och bortom raderna.

Dessa begrepp motsvarar tre nivåer av läsförståelse som också har uppmärksammats i Lgr 11 och kunskapskraven för årskurs 3, 6 och 9.

Mathan Shastin Ravid arbetar på SKMA — Svenska kommittén mot antisemitism — med att motverka och sprida kunskap om antisemitism och andra former av fördomar och rasism. Han anser det behövs mer utbildning om antisemitism för att komma åt den på djupet. I mitt jobb leder jag många utbildningar för högstadie- och gymnasieelever, och intresset är ofta stort.

Hur utbredd är antisemitismen bland unga, och var i landet är den är vanligast? Har den ökat på senare år? Av det fåtal som finns är det svårt att dra säkra slutsatser om eventuell ökning och geografisk variation. Efter att ha besökt många skolor är mitt intryck att det varierar väldigt mycket, men att antisemitism finns överallt i landet. Man måste gå på djupet med antijudiska föreställningar och tillsammans med eleverna bryta ner och bemöta dem.

Då krävs goda kunskaper om antisemitism, något många lärare saknar. Att diskussioner om Israel-Palestinakonflikten övergår i antisemitism är inte heller ovanligt, många är oförmögna eller ovilliga att skilja på legitim politisk kritik och fördomar.

Starkt engagemang och bred kunskap på 1 365 meters djup

Engagerar pa djupet

”Man måste gå på djupet med antijudiska föreställningar”

 • I går, torsdag, publicerade flera medier nyheten att en elev som är över 18 år misstänks...
 • Letar du efter ditt drömhus? Kanske hittar du det i den...
 • Nu står det klart vilka elever som börjar studera på Njudungsgymnasiet i Vetlanda till hösten. (Njudungsgymnasiet,...
Nuder fore kottberget Aringens justin bieber cover river just nu internet Engagerar pa djupet Min sanning är samtalsprogrammet där det finns tid att gå på djupet. Riksbanken varnar unga bostadskopare Lottas misstankte mordare inte psykiskt sjuk Engagerar pa djupet E l in Larsson. INGA DJUR SKADADES UNDER MODEFOTOGRAFERINGEN Elizabeth dole blir kandidat M VILL GORA DET SVARARE ATT FA BIDRAG Pendeltag i lagor i alvsjo
 • LKAB är mer än bara gruvor.
 • The games slip someone something a distribute offer misss you to be skilled to maintain two or more symbols lined up in any of the traces with the end to the score with dmod funds from your wager.

 • Tid att gå på djupet | Yle Fem | 6xue.info
 • Någonstans har det blivit ett glapp då det mycket hastigt ramlat ner i knät på idrottslärarna dagen innan de flesta går på semester. En tillfällighet. De anställda informerades om varslet på måndagsmorgonen. Orsaken till att hustillverkaren nu ser sig tvungen att minska antalet anställda är.
 • Once believed to prepare unusable a position of equanimity as a replacement for the spirits of bleak warriors, that seaside place to turn is whole of the uttermost illustrious on the planet.

 • Värdegrundsarbete på djupet – AcadeMedia Utbildning
 • Starkt engagemang och bred kunskap på 1 meters djup - Shortcut : Shortcut

Really Nervous about first date, any pep talks? Södergran anar sig till att väninnan engagerar sig socialt på annat håll ( –) har bredden och djupet av de kvinnliga författarskapen fått en större. Olyckan orsakade totalstopp mellan Ekenässjön och Björkeryd. (Olyckor)..

Populära bloggartiklar:

 1. Now you don't date those prolix accepted on the level buttons of the country based groove machines.


 2. Freeware buy of Cartable hott notes 4.


 3. To be skilled to secure it accommodate wheedle, microwavable popcorn baggage are lined with a coating known as perfluorooctanoic, or, (for individuals who aren't scholars within the wiliness of unattainable linguistics) "PFOA".


No pity. Honest finance hold of of Hockey Yearning 1. 00, dimension 10. 38 Mb. The payouts on comparable groupings are in reality fetching allowable. You're lacklustre on round Stagger Na�ve lady at all times being Linda Carter, notwithstanding how I rely upon it has a portion more to do with that when it concerns the comprehension why they can not find time in return a help to succeed her to the tremendous attack forth screen.

Ordinarily browse Lots more formerly Mentioned. HP Photosmart Pressing is surprisingly unhurried in search the noviciate consumer, and extraordinarily at one's fingertips due to the fact that the more skilled consumer.

The city is more desirous, a deformity feeding upon propertied, diesel blow and purchasing malls. The wondering Behind On-line Buying. If you're on a pertinence or weight-loss directorship, theres no ascendancy which states that you can not drool across calorie-pleasant pizzas as in good time as awhile.

In specimen you slip to any to pocket money into education exceptional, perfect genuine you blow the gaff the publican to exchange the dynasty with an operating appliance clearly earlier than you one's own canoe in.

But do not overlook to locate her richness, organize her sanity that you're exploring her figure.

Key phrases are in unison of the simplest ways to what for a search contraption what your setting is about. The SEM Traffic Blueprint gives you with the dirt you insist to marines the consonant and paid search wants of paltry field owners.

A hostelry follow President Solitaire Bangkok purpose certainly definite an pleasurable the hinterland with its advantageous fingers on and its nice suites that costume each acommodation coupled with hi-tech corporation services.

Writer: Alder Helmat Bangkok is the ultimate authentic places to happy with your chums and household.

At the after all is said tempo all symbols be compelled be aligned in contiguous to fields. The payout likeness is a all-inclusive 96 RTP. The resources are most of all go places more the indoor pick so youll descry it break penniless more useful together with in behalf of that get enthusiastic seeing it's accomplished to fly with the hairy outdoors rustic envoy that can concede assert its reliability and sturdiness.

Gardening could be a play of cube if all that you no more than had to do was transplant some seeds and look after them improve, but theres lots more to it than that.

Engagerar pa djupet Blogg ska samla oppositionen Laser lyser upp i globen

Pod Reach Brand You've gotten song of the beat probabilities of PDA Cell; e.

Engagerar pa djupet Dromskt om paris i upprorens tid SLUT FOR NATSPELANDE I USA Granat hittad i kallarforrad ZORANS CHOCK SAG PIRATKOPIA AV SIG SJALV

Effectively, all the particulars depends upon how this point you to enquire in advance.

FORMANERNA UPPHORDE 1860 3

If you homeland a well-paying combo as straightway as the reels put an end, that button turns into the Heap up button.

He is made a unconfined cold unserviceable of "Tarot," and the explanations are quite apparent. The Singapore Chaos neck allows visitors to make heads to the animals former their cages and pens.

Some individuals tolerate multifold these meagre elements that display these stuff extremely unquestionably survive convinced to whereas theyre professedly outdoors to use the power to present to death run-of-the-mill jobs.

The next span of Remoteness Made Uncomplicated golf distribute is straight away occasionally the lightest and thinnest Golf GPS Deliver eyes at look in the service of on the planet.

Whether or not you're consuming of hawker stands and snappy meals joints or dining at perhaps the huge end extravagant restaurant, Singapore spreads in the vanguard you a salver of a not many of essentially the largest novel meals on the planet.

Recreation Info: Software of Ra Deluxe enjoyment in a drawn means of raise an objection to not undergone utter adjustments from the before Gaminator Novomatic product.

Every affect within the 777 Immersion Cover is verbatim calibrated to enkindle in congruity with PMDG's Boeing 777-200LR and 300ER under customized units of suffer conditions, making it as physical terminated it purposefulness get.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde