Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

136.4m FM

Litteraturvinnare ger nya insikter och perspektiv

opinion

Att betrakta verkligheten är ett återkommande tema i Loulou d'Akis arbete. Genom sina bilder låter hon betraktaren tolka och skapa sin egen sanning. Något som kan tyckas självklart för en Anna Mezey 20 november, Essäer om konst. Jag skall börja med påståendet, att jag egentligen inte tycker att det är vettigt att läsa Nietzsche filosofiskt. En sådan läsning tar bort vad som finns av värde där — Pettersson 26 maj, Agora - filosofiska essäer. Mattias Kronstrand 14 oktober, Kulturen strippar.

Andra länder har helt glömt detta: Europa, Amerika och andra platser…Därför Annakarin Svedberg 21 september, Kulturreportage. I internationella synpunkter kring Nobelpristagaren Tranströmer finns det flera röster som talar just om hans enkelhet och hans förmåga att se storheterna i det vanliga.

Tomas Tranströmer återupptäcker vardagen och naturen i sin poetiska verkan när han destillerar dess outsinliga källor och frilägger den annars så odefinierbara mälden mellan det dagliga och det storslagna i tillvaron. Hans fängslande mystik ligger i att han ger oss verktygen, ögonen till fördjupning i ett öppet seende användbart till att upptäcka de hisnande mysterier som omger oss, detta med till synes enkla språkliga manövrer. Måsen svävar drucken bort över vattnet. Bryggans tunga fyrkant är kolnad.

Snåren dignar i mörkret. Det finns en viktlöshet i Tranströmers poetiska resonemang där hans 'förklaringsiver' inte ligger i linje med vårt tungfotade sammanlänkande av tingen som vi gärna varseblir i vår lust till saklighet i det dagliga seendet, att våra sammanhang alltid är och förblir där på sina platser nödvändiga och praktiska för oss, att Tranströmer i kraft av sitt poesiseendes fjäderlätta hantering istället ser ytterligare och bortom de för oss överskådliga och möjliga sambanden.

Tranströmers poesi är 'synsk'. Han ser vad vi inte ser. Han ser samband i det enkla i vad vi inte ser och aldrig ens har sett:. Vi stod under ett träd och kände tiden sjunka och sjunka. Kyrkogården och skolgården möttes och vidgades i varann som två strömmar i havet. Kyrkklockornas klang gick till väders buren av segelflyg- planens milda hävarm. De lämnade kvar en väldigare tystnad på jorden och ett träds lugna steg, ett träds lugna steg.

Trasten är vänlig mot de dödas ben och sjunger i andakt inför evigheten. Tranströmers vetskap om tidens påverkande verksamhet i tillvaron är fulländad när han fångar hur förgängligheten hörs i trastens röst med dess blåsande tröst. Där ser vi de döda på kyrkogården och deras uppstannande i förgänglig flyktighet. Där hör vi de påbörjade liven på skolgården stoja i levande uppsluppenhet. Tranströmer lösgör i fågelsång och kyrkklockors klang vad vi lomhörda dagdrönare redan för länge sedan hört sönder och samman, överhört och bedövats av men förlorat i känsla och innebörd.

Han återhör, återser och förmår och vi bedåras stumma och förlösta, fastvuxna som vi varit i våra utslätande generaliseringar. Det är mästarens öga och öra som ser och hör det tingliga, söker det mellanliggande med löstäcket av överdragen skönhet gestaltat hitom och bortom. Han hittar förbindelserna, de befriande övergångarna, det vackert konkretas potenser, helheterna.

Alltid får vi vara i fred i ensam stråt i våra kända marker i hans dikt men oftast ser vi inte vad vi ser förrän Tranströmer sett det åt oss:. Vi har varseblivit men ändå inte riktigt sett denna granarnas svartdunkla längtan, med sin knastrande ursprungstörst i den torra skogsmarken.

Nu vet vi att vi redan har sett det Tranströmer återser åt oss. Själv förnimmer jag en tungburen vardagstörst i varma steg på böljande barr golv i en grönsvart granskog en het sommardag. Detta exponeras genom Tranströmers subtila ordhantverk till den grad att jag kan återkalla denna torra granbacke i mitt minne och törstiga sinne. Den framstår nu så självklart för oss att vi tror oss alltid vetat om den, att vi bara inte riktigt 'tänkt så långt' för vi har ju 'gubevars annat att göra'.

Men, ändå, att vi här hycklar oss ett postumt efterseende i vårt återutlösta varseblivande, då det egentligen och i praktiken är Tranströmer som här förser och förlöser oss. Mönstret klarnar plötsligt som om ett självklart samband alltid funnits mellan oss, vårt seende, och denna törstiga, torra granskogsverklighet, som en oomkullrunkelig helhet, nu när Tranströmer har Litteraturvinnare ger nya insikter och perspektiv den åt oss, som sagt.

Tomas Tranströmer är Nobelpristagare i Litteraturvinnare ger nya insikter och perspektiv. Man tänker då på upptäckter. Nu prisas inte litteraturvinnaren för upptäckter direkt men väl för insatser, verkshöjd och andra litterära egenheter. Men om vi ändå accepterar leken med denna tanke som ett antagande tanken på en litteraturpriset som Litteraturvinnare ger nya insikter och perspektiv premiering för en litterär upptäckt, BH: Vad har då Tomas Tranströmer upptäckt?

Nu prisas inte litteraturvinnaren för...

Här har vi gått hela dagarna och så låg den bara där Vi bör dock undersöka vad Tranströmers upptäckter närmare består i.

Inledningsvis och för uppvärmnings skull ger vi oss in i en dikt som i sitt intrikata koncentrat åskådliggör det absoluta centrum som härskar i Tranströmers diktning. I den verklighet han erbjuder oss finns naturen alltid konsekvent och centralt placerad och vi möter den här i ett yrvaket men ändå grandiost uppvaknade:.

Fri från den kvävande virveln sjunker resenären mot morgonens gröna zon Tingen flammar upp. Han förnimmer- i dallrande lärkans position- de mäktiga trädrotsystemens underjordiskt svängande lampor.

Men ovan jord står- i tropisk flöde- grönskan, med lyftade armar, lyssnande till rytmen från Litteraturvinnare ger nya insikter och perspektiv osynligt pumpverk.

Och han sjunker mot sommaren, firas ned i dess blänkande krater, ned genom schakt av grönfuktiga åldrar skälvande under solturbinen.

Så hejdas denna lodräta färd genom ögonblicket och vingarna breddas till fiskgjusens vila över ett strömmande vatten. Bronsålderlurens fredlösa ton hänger över det bottenlösa. I internationella synpunkter kring Nobelpristagaren Tranströmer finns det flera röster som talar just om hans enkelhet och hans förmåga att se storheterna i det vanliga, detta som hos en Tranströmerläsare blir till denna märkvärdigt egna hemlighet med poeten.

Att han gör intima överenskommelser med läsarna om en nära relation där läsaren har 'sin egen' Tranströmer. I en essä i New Yorker från Oktober skriver författaren Teju Cole angående Tranströmers tillgänglighet och användbarhet:. Det är att klättra ur sängen och lyssna på vad huset säger, och hur vinden utanför svarar. Var och en av hans läsare läser honom som i en personlig hemlighet. Av denna anledning är det märkligt att se denna herre av ensamhet firas på gatorna eller visas upp som ett trendigt ämne på Twitter och en bästsäljare på Amazon.

Han bor vanligtvis i lugnare distrikt. Och att han besjälar tingen och förtingligar det själsliga. Vi får ett seende som är en kropp, en helhet där allt tycks hänga ihop och bli till strukturer i vår själ. Tåg kan synkroniseras med skorstensrök, bryggor med fågelvingar, växande gräs med längtan, stenar med väldiga berg av åtaganden, vågor i havet som ojämnheter på täcket.

En Tranströmersk helhetsestetik genereras där allt hänger ihop och kan anknytas och ha sin tunga betydelse. Vi kan nämna ett par exempel på hur ting besjälas blir levande subjekt och har sig som vi aldrig annars hade lagt märke till i vår varseblivning:.

Det är den tid när rönnbärs- klasar Litteraturvinnare ger nya insikter och perspektiv. Här blir eken till skogens krönte gren-konung i sin poetiska förgrening. Naturen och tingen i Tranströmers diktning har ofta en rörelse, en aktiv vilja, i en väntan och frustration efter något eftersträvansvärt eller bara en uttalad oro eller andemening att åtaga sig något. Vråken stannar och blir stjärna.

Och i enotes, hemvist för litteratur med essäer och analyser av författare finns exempel på närmandet till den svenske poeten.

Även här är det Tranströmers intima kontakt med läsaren, vilket innebär ett överenskommet kontrakt, som uppmärksammas. Man talar här om att Tomas Tranströmer redan i början av sitt författarskap gjorde upp detta rena, enkla tillvägagångssätt med sina sparsmakat tunna dikthäften med väl utmejslade strofer vilket också härrör ur hans tidiga förkärlek till haiku:.

Han har fortsatt att publicera smala volymer där varje dikt är investerad med all den omsorg och intensitet han kan tillföra den.

LyckoBingo ger dig 50kr gratis...

Hans första smala volym, 17 Dikter, erkändes i Sverige som en debut av en stor talang, och anger mönstret för hans karriär. Genom att publicera en samling bestående bara av sjutton dikter, varav ingen är lång, gjorde Litteraturvinnare ger nya insikter och perspektiv ett avtal med sina läsare, ett kontrakt som fortfarande är bindande: Han har fortsatt att publicera smala volymer där varje dikt är investerad med all den omsorg och intensitet han kan tillföra det.

Himlen runnit genom dess fibrer ned i jorden- bara en skrumpen sky är kvar nära jorden druckit. Stulen rymd vrides i flätverket av rötter, tvinnas till grönska.

Logga in på Dagens Nyheter

Detta är vårt dilemma som läsare, att Tranströmers helheter som hämtas ur hans sammanhängande verkligheter överglänser all vår varseblivning och bedårar oss till den grad att vi tror oss själva sett 'självklarheterna' på det här sättet, i dessa poetiska skepnader, redan tidigare och att vi alltid 'ägt den blicken'.

Det är detta som är essensen i Tranströmers förtrollande helheter med dess tyngd vilka när vi läser dem blir till våra egna genom Tranströmers poetiska försorg.

Det enkla blir det stora. Virtuositeten hos Tranströmer ligger i att se detta. Tranströmers ändå komplicerade och utökade verkligheter tycks i sina skenbart enkla delar utgöra "Litteraturvinnare ger nya insikter och perspektiv" självklarheter som om de redan existerade som befintliga helheter. Som om allt det delikata han erbjuder i sin diktning chosefritt och friktionsfritt alltid legat där 'bara så där' som bastanta och sammanhängande storheter.

Vilket betyder att hans poetiska glans ligger just där, att se de möjliga sambanden, väva dem, spinna och tvinna samman dess essenser. De blir till en sorts hisnande sammanfattningar av vårt seende. Helheter av något vi 'känner igen'.

Litteraturvinnare ger nya insikter och...

Ibland blir hans verkligheter i sin komplikation så bekanta att man häpnar över att de alltid funnits där och erbjudit sig 'till ingen nytta':. Men, men, Tranströmer är ingen världsfrånvänd naturdyrkare. Han är en obotlig realist mitt i allt det sköna, en verklighetsnära praktiker. Och det är här stiliserat att det finns en dold verklighet, en sådan vi inte ser, inte vill se eller helt enkelt vägrar att söka efter.

Han fördjupar också denna insikt med en utvecklad social utsikt i förlängningen lanserad som en insikt:. Kapitalets byggnader, mördarbinas kupor, honung för de få.

BRA MED TIGGERIFÖRBUD

Men i en mörk tunnel vecklade han ut sina vingar och flög när ingen såg. Han måste leva om sitt liv. I den naturbundna delen av den fördjupade verkligheten i Tranströmers diktning är hans bilder i bland rent hallucinatoriskt drömska vilka i en del avsnitt jagar i väg fantasin till vad jag tycker vara barndomens självklara platser, en sorts minnes- och varseblivningskartotek för vad man kan återkalla från lättsamma barndomsdagar.

Nu prisas inte litteraturvinnaren för upptäckter direkt men väl för insatser, ”För att han i förtätade, genomlysta bilder ger oss ny tillgång till det verkliga.”. oss från sitt diktande perspektiv och som vi oftast vägrar att ta Litteraturvinnare ger nya insikter och perspektiv ens med tång: Han fördjupar också denna insikt med en utvecklad social utsikt i. Litteraturvinnare ger nya insikter och perspektiv.

Publicerad Det var dansk utklassning denna premiär med tv-sänd Nordiska rådet-gala. Tacktal.

Nu prisas inte litteraturvinnaren för...

LyckoBingo ger dig 50kr gratis att spela bingo för!. Litteraturvinnare ger nya insikter och perspektiv · ”Jakten” en väntad filmvinnare · Stor bredd.

MORE: Rangers tog farval av st louis mor

MORE: Publikjubel fortrollande klanger av en lysande gustavo dudamel

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde