Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

98.9m FM

Roslagsvargen kan ha funnit en hona 3

opinion

Han försågs med sändare i sitt födelserevir i december Han har funnits i trakterna kring Riala sedan mitten av juli Tiken är född i Lokareviret, på gränsen mellan Örebro och Värmlands län. Det finns obekräftade uppgifter om en vargtik i Rialatrakten redan sommaren I november fotograferades hannen och tiken tillsammans av en privatperson.

I slutet av januari visade tiken det första tecknet på att hon löpte. Skandinaviska vargforskningsprojektet sövde tiken tisdagen den 9 februari från helikopter och satte en sändare på tiken. En mängd prover togs. Hon vägde 36 kg, var vid normalt hull och uppskattningsvis 2 - 3 år I slutet av april skickades signaler från tikens sändare enstaka positioner strax utanför revirgränsen, väster om E Tiken saknas i reviret sedan sommaren I Rialareviret går nu en tik som kan vara en dotter från kullen och en hane som båda revirmarkerar.

Det är ännu oklart Roslagsvargen kan ha funnit en hona 3 hanen som går tillsammans med tiken kommer från. Föryngring Vargparet fick våren fyra valpar, en tik och tre hanar.

En av års valpar har vandrat ut från reviret, men den blev påkörd och dödad på E18 mellan Örebro och Karlskoga i maj Två av valparna sågs i reviret senast i juli En av vargvalparna från har påträffats i Östersund.

Det visar ett DNA-prov från hårstråna efter en kollision med en bil där några hårstrån hittades. Kollisionen skedde en sen kväll i början av juli strax öster om Östersund. Vargen försvann till skogs, men kvinnan som körde bilen var säker på att det var en varg hon krockat med. Valpens DNA finns inte i något tidigare register vilket valparna från gör.

Hans DNA finns inte tidigare registrerat och då konstateras att han måste vara född Redan vandrade "Roslagsvargen" in i samma område som idag kallas Rialareviret den skyddsjagades och sköts 23 nov Det var också en tik från Lokareviret.

Ett heltänt Luleå slog HV...

Föräldratiken saknas fortfarande och Länsstyrelsen utgår från att hon är död. Orsaken vill man inte spekulera i. I höstas fanns flera rapporter om att ungvalpar hade observerats och nu har spillning visat sig komma från en valp av en ny kull från de tidigare föräldrarna. Johan Ågren ringde till sin sambo och bad henne titta ut genom sovrumsfönstret för att hinna se vargen.

Idioter, en hona dessutom. Uj...

När jag kom tillbaka och var cirka meter från brevlådorna stod vargen mitt på vägen framför mig. Jag drog hunden så nära intill min kropp som möjligt samtidigt som vargen började gå emot mig.

Det enda jag hade att försvara mig med var tidningen så jag kastade den.

Dagens Nyheter

Falska skyltar Roslagsvargen kan ha funnit en hona 3 varnar för dvärgbandmask har satts upp i Riala NT. Länsstyrelsen tar avstånd från skyltarna som har texten:.

Du befinner dig just nu i ett vargrevir. Här kan förekomma dvärgbandmask. Dvärgbandmasken orsakar en dödlig infektion hos hundar och människor. Åter har falska skyltar satts upp i Rialareviret NT. De varnar för närgångna vargar och sitter längs vägen förbi Beateberg. Länsstyrelsen har inget med skyltarna att göra och säger att vargarna inte alls uppvisar något oskyggt beteende.

Detta område tillhör det så kallade Rialareviret som hyser en vargflock. Dessa vargar uppvisar ett mycket oskyggt beteende vilket kan uppfattas som skrämmande. Vid kontakt med vargar, spring inte åt motsatt håll utan "gör dig stor" och gå emot djuren.

Även Roslagsvargen kan ha funnit en hona 3 fanns liknande skyltar i området NT. De varnade då för dvärgbandmask:. Rialareviret i Roslagen saknar fortfarande sin tik. Naturbevakare vid Länsstyrelsen har konstaterat fyra vargar inklusive den revirmarkerade hannen. Det är osäkert om det föddes några vargar och det kan därför vara tvååriga ungvargar som följer hannen.

DNA-analys skall ge svar. Nu när tiken saknas kan flera saker ske. En ny tik hitta till Reviret och slå sig ihop med hannen eller så kan hannen börja dra sig från reviret för att söka en tik på annat håll.

Då är frågan vad som händer med de kvarvarande ungvargarna. Igår spårades det för fjärde gången denna säsong i Rialareviret.

Lite oförberedda verkade det, då...

Länsstyrelsen rovdjurshandläggare Andreas Zetterberg konstaterar att det är minst fyra vargar, kanske fem. Men den gamla tiken saknas fortfarande och det har knappast heller kommit till någon ny tik säger Andreas Zetterberg till NT. Länsstyrelsen i Stockholms län har spårat i Rialareviret, Roslagen, men ännu inte hittat några spår av alfatiken. Inget av alfadjuren har sändare. Vargarna i Rialareviret i Roslagen kan ha fått valpar visar spårning nu när snön har gjort det möjligt. Norrtelje Tidning påminner också om att våren föddes 4 valpar Roslagsvargen kan ha funnit en hona 3 en  hittats ihjälkörd.

Det är oklart var de övriga tre finns; eventuellt har de hittat nya revir. Läs mer i NT. I Roslagen har vilstängslet efter E18 klippts upp på mängder av stället rapporterar Norrtälje Tidning. Polisen misstänker att syftet är att locka ut vargar på vägarna för att bli påkörda.

Logga in på Dagens Nyheter

Nordulv har under årens lopp framgångrikt kunnat slå vakt om den svenska vargstammen, bland annat genom att överklaga beslut om skydds- och licensjakt som olika länsstyrelser — och tidigare Naturvårdsverket — har fattat.

Visst har vi drabbats av motgångar ibland, men vi känner ändå att vi har ett st Nordulv har överklagat den kommande licensjakten på varg som beslutades den 29 september av länsstyrelserna i Dalarnas län berör Orsens reviri Gävelborgs län berör Blybergets revirVärmlands län berör Brattforsreviret, jaktområde 2 och Örebros län berör Lokareviret, jaktområde 1.

Nordulv har nu överklagat jakten på Södertörnsvargen. Vi får hoppas att de stoppar jakten direkt Inbjudan till Nordulvs årsmöte har blivit skickad till medlemmarna. Den medlem som inte fått Nordulv har under årens lopp framgångrikt kunnat slå vakt om den svenska vargstammen, bland annat Nordulv har överklagat den kommande licensjakten på varg som beslutades den 29 september av länsstyrelserna Föreningen Nordulv har till Förvaltningsrätten överklagat Länsstyrelsen i Stockholms beslut att tillåta skyddsjakt efter varg i Sjundaområdet i Södertälje.

I överklagandet påpekar Nordulv att skyddsjakten enligt Naturvårdsverket inte får försvåra upprätthållandet….

Förbudet att överklaga beslut om vargjakt strider mot EU-rätten. Föreningen Nordulv har följt den svenska hanteringen av vargfrågan under många år och arbetar aktivt för att förbättra villkoren för vargstammen. Föreningens syfte är att värna om vargens ursprungliga och naturliga…. EU-kommissionen uppmanar Sverige att anpassa vargjakten till EU: Nordulvs överklagande av licensjakten i Värmland har beviljats prövningstillstånd av Högsta Förvaltningsdomstolen. Enligt uppgift till Nordulv har EU-kommissionen inlett ett överträdelseförfarande mot Sverige till följd av ändringen i jaktförordningen som innebär att länsstyrelsernas beslut om skyddsjakt inte längre kan överklagas till domstol.

Nordulv överklagade i vintras Naturvårdsverkets beslut att delegera rätten att fatta skyddsjaktsbeslut för rovdjur till länsstyrelserna. En delegering skulle innebära att miljöorganisationerna tappade sin rätt att driva skyddsjaktsmål till domstol, Junselevargen har blivit känd som Susi inte bara i Sverige utan bland många tusen vargvänner i alla världsdelar. Men hur gick det egentligen till när Nordulv gav henne sitt namn?

Roslagsvargen kan ha funnit en hona 3 fick inte gehör för sin överklagan av inhibitionsbeslutet i skyddsjakten på vargparet i Junsele. Kammarrätten meddelade nyss sin dom. Det blev inget prövningstillstånd utan förvaltningsrättens inhibitionsbeslut står fast. Efter en intensiv dag där vi pendlat mellan hopp och förtvivlan kom nyss beskedet.

Förvaltningsrätten bifaller Nordulvs yrkan att skyddsjakten på vargarna i Junselereviret stoppas tills domstolen granskat fallet. Nordulv har idag beslutat att söka prövningstillstånd i kammarrätten för att överklaga naturvårdsverkets delegeringsbeslut.

Förvaltningsrätten avvisade 27 januari Nordulvs överklagande av Naturvårdsverkets beslut att delegera rätten att besluta om skyddsjakt på…. Naturvårdsverket beslutade i förra veckan att alla skyddsjaktsbeslut på varg, lo, björn och järv skulle delegeras till Roslagsvargen kan ha funnit en hona 3 från och med 1 februari.

Detta skulle ha inneburit att miljöskyddsföreningar som…. Nordulvs överklagande av Naturvårdsverkets skyddsjaktsbeslut i Skåne 20 september har bifallits av Förvaltningsdomstolen i Stockholm.

Domstolen skriver att det inte finns några konkreta omständigheter i utredningen som visar att…. Idag nås vi av ett positivt besked. Man inväntar DNA-tester för att säkert kunna säga hur….

Kammarrätten beslutade idag att skyddsjakten på varg i Skåne är fortsatt stoppad. Det var Naturvårdsverket som hade överklagat Förvaltningsrättens inhibitionsbeslut som fattades efter Nordulvs överklagande av det andra skyddsjaktsbeslutet i Skåne.

Skyddsjakten i Nora, Örebro län är stoppad. Nordulv överklagade i måndags länsstyrelsens i Örebro skyddsjaktsbeslut. Han har funnits i trakterna kring Riala sedan mitten av juli Hon vägde 36 kg, var vid normalt hull och uppskattningsvis 2 - 3 år I slutet av april Redan vandrade "Roslagsvargen" in i samma område som Roslagsvargen kan ha funnit en hona 3 kallas Vargarna i Rialareviret i Roslagen kan ha fått valpar visar spårning nu när snön har.

3)? Jag känner bara att det hela är så hemskt. Vi försöker alltid att hålla Vi kan inte vrida tillbaka klockan och återställa det som hände. Jag skulle i hennes skor också ha anmält, bara för att det skulle ha funnits en anmälan om du ryktet ska ha rivits av den sk Roslagsvargen, som egentligen revs av.

JO-anmälan av beslut om skyddsjakt på den sändarförsedda björnhonan Vibke med tre. Fann jervespor Hallingdølen.

Roslagsvargen kan ha funnit en...

Roslagsvargen kan ha fått sällskap Vallentuna Steget Lisensfelling på bjørn region 3/Oppland FM Oppland.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde