Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

127.2m FM

Sjukt linkoping kan titta uppat

opinion

Anna Nilsen Den senaste medarbetarundersökningen visar att 77 procent anser att LiU är en god arbetsplats. Två starka områden som sticker ut är chefskap och medarbetarskap. Chefskapet får högst poäng. Medarbetarna här uppskattar sin närmaste chef och cheferna tycker att chefsuppdraget är tydligt. Det sociala samspelet får också höga resultat.

Likaså känner vi att arbetet är meningsfullt och stimulerande. Vi har ett antal internetbaserade levnadsvanetester för att medarbetare lätt ska få information om sina hälsovanor och få personligt anpassade råd baserade på sina svar.

Och vid behov få konkreta tips och verktyg som stöd för förändring. LiU erbjuder alla medarbetare ett datorbaserat pausprogram i syfte att förebygga muskelstelhet i nacke, rygg och axlar hos medarbetare som har mycket datorarbete. Ytterligare ett Sjukt linkoping kan titta uppat är medicinsk yoga genom Balans Online.

Fyra toppspelare kastade in handduken...

Linköpings universitet vill vara en attraktiv arbetsplats där medarbetarnas trivsel och hälsa är viktiga inslag. Vi erbjuder varje medarbetare 2 kr per kalenderår att köpa skattefri friskvård för.

Alla, som arbetar mer än en timme per dag vid bildskärm, har rätt till synundersökning och särskilda glasögon som är utprovade för bildskärmsarbete.

LiU bekostar undersökning, bågar och glas inom avtalsramen. LiU har avtal med Feelgood som Sjukt linkoping kan titta uppat för företagshälsovård. Feelgood stöttar inom arbetsmiljö- hälso- och rehabiliteringsfrågor. Chefsprogrammet är obligatoriskt för alla chefer med personalansvar. Syftet är att ge chefer utbildning i arbetsgivarfrågor. De ska också utvecklas i sitt personliga ledarskap för att kunna bidra till att utveckla verksamheten.

Rollen som chef ska kännas meningsfull, hanterbar och begriplig samtidigt som vi vill visa vilka förväntningar som finns på ledarskapet och bidra till att skapa tydlighet i uppdraget. Våra akademiska karriärvägar ger möjlighet att ansöka om befordran till närmast högre läraranställning. För administrativ och teknisk personal är kompetensutvecklingen inriktad på språk, kommunikation, interkulturell kommunikation, grupputveckling och systemkompetens.

Specialister inom en rad områden utvecklar och fördjupar sin kompetens inom sitt specifika område. Som statligt anställd tjänar du in betald semester redan första året du är anställd.

Antal intjänade semesterdagar beror på när du anställs:. För vissa aftnar minskas den ordinarie arbetstiden med timmar. Överlag har vi förmånliga arbetstidsavtal, flextid, diftid och årsarbetstid. Vi har också ett förmånligt föräldraledighetsavtal, vilket innebär att vi kan få 10 procent i föräldralön under 1 års tid. Om du har arbetat sammanhängande i minst två år och din anställning löper ut erbjuder Trygghetsstiftelsen hjälp att hitta nytt arbete och ekonomisk förstärkning.

Anslutning och eventuell ersättning är beroende av anställningens längd och omfattning. Vi erbjuder möjlighet att teckna en så kallad enskild överenskommelse om löneväxling för extra avsättning till framtida pension, genom att medarbetaren avstår från sparade semesterdagar som ett engångsbelopp eller genom att ett bruttolöneavdrag sker löpande från ordinarie månadslön.

Den som har en statlig anställning kan få delpension från och med den månad hen fyller 61 år. Delpensionen betalas ut längst till och med månaden innan den anställde fyller 65 år. Det är arbetsgivaren som fattar beslut om arbetstagaren har rätt till delpension.

Efterlevandepension betalas ut under 6 år dock längst till och med när den avlidne skulle ha fyllt 70 år. Den som beviljas hel Sjukt linkoping kan titta uppat från Försäkringskassan, som inte är tidsbegränsad, får en statlig Sjukt linkoping kan titta uppat som motsvarar 21 procent av lönen de sista fem åren före avgångsåret. Detta gäller för inkomster upp till 7,5 prisbasbelopp.

På inkomster därutöver är ersättningen 81 procent. De som beviljas tidsbegränsad eller partiell sjukersättning utgår tillfällig sjukpension med 25, 50, 75, eller procent beroende på Försäkringskassans beslut. Min fascination "Sjukt linkoping kan titta uppat" all briljant forskning som bedrivs här, nyfikenheten, utbytet med kollegor och de utvecklingsmöjligheter som ges till den som vill.

Tänk att få betalt för att läsa böcker, ta reda på saker och lära sig mer.

Josif Trajkovic, elev Linköping. "Jag...

Visst är det fantastiskt! Det var så Hugo Guyader kände när han bestämde sig för att doktorera. Kunniga och engagerade medarbetare är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Men vi behöver bli fler. Välkommen att söka jobb hos oss! Att få in internationella perspektiv och erfarenheter är viktigt för att kunna hålla hög kvalitet.

Vi ger medarbetare möjlighet till internationell fortbildning och kompetensutveckling. Vi erbjuder också stöd till alla Sjukt linkoping kan titta uppat medarbetare. Vi bedriver ett omfattande arbete för att främja lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för att motverka all form av diskriminering, trakasserier, exkludering och kränkande särbehandling.

Sjukt Linköping kan titta uppåt....

Vi kallar arbetet för Lika Villkor. HR-avdelningen driver utvecklingen av och ger professionellt stöd inom strategisk kompetensförsörjning och förändringshantering på individ- grupp- och organisationsnivå för hela universitetet.

Hälsa Levnadsvanetester Vi har ett antal internetbaserade levnadsvanetester för att medarbetare lätt ska få information om sina hälsovanor och få personligt anpassade råd baserade på sina svar.

Pausprogram LiU erbjuder alla medarbetare ett datorbaserat pausprogram i syfte att förebygga muskelstelhet i nacke, rygg och axlar hos medarbetare Sjukt linkoping kan titta uppat har mycket datorarbete. Friskvård Linköpings universitet vill vara en attraktiv arbetsplats där medarbetarnas trivsel och hälsa är viktiga inslag. Ersättning för Sjukt linkoping kan titta uppat Vi ersätter utlägg för all receptbelagd medicin upp till högkostnadsskyddet. Företagshälsovård LiU har avtal med Feelgood som partner för företagshälsovård.

Kompetens- och karriärutveckling Chefs- och ledarutveckling Chefsprogrammet är obligatoriskt för alla chefer med personalansvar. Akademiska karriärvägar Våra akademiska karriärvägar ger möjlighet att ansöka om befordran till närmast högre läraranställning. Utveckling i arbetet För administrativ och teknisk personal är kompetensutvecklingen inriktad på språk, kommunikation, interkulturell kommunikation, grupputveckling och systemkompetens. Ledigheter Semester Som statligt anställd tjänar du in betald semester redan första året du är anställd.

Antal intjänade semesterdagar beror på när du anställs: Försäkringar Alla anställda vid LiU omfattas av flera olika försäkringar: Tjänstereseförsäkringen gäller vid alla inrikes och utrikes tjänsteresor. Den gäller under hela tjänsteresan inklusive förrättningen.

Ett sjukt och hängigt barn...

Tjänstegrupplivförsäkringen ger vid dödsfall ett ekonomiskt skydd för den försäkrades make, maka, registrerade partner, sambo och barn. Arbetsskadeförsäkringen omfattar arbetsskada eller sjukdom som uppstått på grund av olycksfall eller som på annat sätt orsakats av arbetet.

Trygghetsstiftelsen Om du har arbetat sammanhängande i minst två år och din anställning löper ut erbjuder Trygghetsstiftelsen hjälp att hitta nytt arbete och ekonomisk förstärkning. Pension Löneväxling Vi erbjuder möjlighet att teckna en så kallad enskild överenskommelse om löneväxling för extra avsättning till framtida pension, genom att medarbetaren avstår från sparade semesterdagar som ett Sjukt linkoping kan titta uppat eller genom att ett bruttolöneavdrag sker löpande från ordinarie månadslön.

Delpension Den som har en statlig anställning kan få delpension från och med den månad hen fyller 61 år. Sjukpension Den som beviljas hel sjukersättning från Försäkringskassan, som inte är tidsbegränsad, får en Sjukt linkoping kan titta uppat sjukpension som motsvarar 21 procent av lönen de sista fem åren före avgångsåret.

Just nu hos MoA Lärcentrum

Jag klev ur min trygghetszon och bjöd på mig själv "Tänk att den aldrig upphör. Jobba på LiU Kunniga och engagerade medarbetare är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Kompetensutveckling utomlands och internationell rekrytering Att få in internationella perspektiv och erfarenheter är viktigt för att kunna hålla hög Sjukt linkoping kan titta uppat. Lika Villkor Vi bedriver ett omfattande arbete för att främja lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för att motverka all form av diskriminering, trakasserier, exkludering och kränkande särbehandling.

HR-avdelningen HR-avdelningen driver utvecklingen av och ger professionellt stöd inom strategisk kompetensförsörjning och förändringshantering på individ- grupp- och organisationsnivå för hela universitetet. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om cookies och vår hantering av personuppgifter på Om webbplatsen. Ett sjukt och hängigt barn bör få tillgång till ett knä att krypa upp i. I en barngrupp är det ofta stimmigt och många barn konkurrerar om personalen.

Då ditt barn.

LINKÖPING Linköping En anställd på...

Om du behöver hjälp med att registrera i systemet kan du kontakta regionens IT- support på telefon 60 00 under kontorstid. Logga in eller registrera dig. Målvakten sjuk – så ställer Linköping och Örebro upp i kväll. 0. Ny skada för Örebrospelaren – på andra axeln: ”Kan ta ett par veckor”.

MORE: Skridskor och klubbor stals av linkoping

MORE: Kafeforsaljningen rusar uppat

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde