Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

131.5m FM

Nio ar gammalt mord i mangsmalet

opinion

Legally Yours har givit mig inspiration, glädje och kunskap.

Chris O´Neill är inbjuden som...

Tyvärr har jag inte nått upp till någon utmärkelse i någon form. En advokat som blivit åklagare läser gärna om en åklagare som blivit advokat. I vinet finns kanske sanningen eller i vart fall finns kanske sanningen om vinet i Peter Axelssons spalter. Allt som skrivs om humanjuristens vardag har varit inspirerande, då denna yrkeskategori tyvärr lätt faller i glömska när de stora drakarna berättar om sina miljonlyft. Leaglly yours fungerar bra som en allmän branschtidning om vad som händer i denna och om kollegor.

Bra träffar Nio ar gammalt mord i mangsmalet möjlighet till mötespunkter. Eftersom jag började studera juridik år så har Legally yours alltid funnits med och såväl tidningen som tillhörande mingel och andra evenemang gjorde det enkelt och trevligt att lära känna branschen och dess aktörer.

Som yrkesverksam jurist är Legally yours ett bra sätt att hålla sig uppdaterad om branschens utveckling och jag tittar alltid lite extra på sidorna På laglig "Nio ar gammalt mord i mangsmalet" för att se var bekanta har tagit vägen. Jag uppskattar också att Legally yours har en variation av artiklar, från svåra juridiska frågeställningar till resereportage. I slutet av februari ändrade vi på det. Då gav vi ut det första numret av Legally yours. Tanken med tidningen var att den skulle vara något helt annat: Oavsett om man var advokat, kronofogde, åklagarassistent, kommunjurist eller justitieråd.

När det första numret distribuerades var det ingen som kände till tidningen. En vecka senare var allt förändrat. Artikeln om Håstad gillade jag! Legally yours har vinklingar som inte finns i andra publikationer riktade till juristskrået.

Jag tycker att artiklarna i tidningen är sakliga och trovärdiga och väldigt ofta välskrivna. Jag har läst den med intresse, bidragit till att få fram en annan sida av advokatyrket. Jag blev porträtterad i samband med att jag kom tillbaka i advokatyrket. Reaktionerna kom från jurister i de mest skiftande yrken så tidningen når verkligen ut brett.

Ett mord begånget för snart...

Det jag fick mest positiv respons på var att jag tycker det är hög tid att modernisera Advokatsamfundet. Det säger en del om klimatet i samfundet att flera advokater jag pratat Nio ar gammalt mord i mangsmalet undrar hur jag vågar vara öppet kritisk. Det förvånade mig men visar hur viktigt det är att det finns en oberoende branschtidning som Legally yours.

Det som är särkskilt bra med LY är att tidningen rappoprterar om olika juridiska inriktningar, vilket för mig inneburit att t ex affärsjurister fått upp ögonen för mig som försvarare - något som i förlängningen inneburit mer uppdrag men även en ökad förståelse för mitt arbete från åklagare, domare och andra jurister.

Ett decennium som varit dramatiskt för den svenska juristbranschen. Arbetsmarknaden har exploderat och juristutbildningarna har blivit universitetens populäraste.

Samtidigt ökar kritiken mot rättsystemets utformning. Behovet av att identifiera, beskriva och diskutera de här frågorna ökar ständigt.

Ett mord begånget för snart...

Tur att det finns en branschtidning. Jobbet är min livsstil. Något annat har jag inte tid med. Lördagmorgnar är på sin höjd den tid man har att läsa för nöjes skull. Då kanske jag rafsar åt mig någon tidning för att läsa bröllopsannonserna. Tio år har gått. Legally yours är sedan länge en etablerad branschtidning för jurister. Sven har blivit 44 och är sedan flera år delägare på den byrå där han tidigare jobbade runt sjuttio timmar i veckan.

Vad säger han idag? Jag trodde ju inte att man skulle ha tid att läsa, men det visade sig att jag absolut ville bläddra i tidningen. Livet är kanske en livsstil, men som en del i ett paket med familjelivet. Jag hade fel om Legally yours. Och jag tycker det är roligt att det blev så.

Några bröllopsannonser, likt de Sven pratade omhar inte införts. Men i det här stora jubileumsnumret berättar vi bland annat om paret som träffades just genom Legally yours. Inte för att Sven intresse har bestått just på den punkten: Det skulle jag aldrig läsa idag. Det är passerat för mig. Ett engagemang som blev än starkare när hon drev åtalet mot Hagamannen.

Nu är hon ny generaldirektör för Brottoffermyndigheten: I dag reder han bland annat ut när advokater kan bära hängslen 70 "Nio ar gammalt mord i mangsmalet" yours. Man får en känsla av att åklagare mörkar och man kommer inte åt dem, säger advokaten Per E Samuelson.

och här är resten av...

Och nu utreder Riksåklagaren hur nya etiska regler skulle kunna se ut. Resultatet visar en kraftig majoritet för tydligare regler. Av brottmålsadvokaterna är det drygt 80 procent som vill se ett etiskt regelverk för åklagarna.

Bland övriga humanjurister är andelen 82,9 procent. Hos affärsjuristerna är andelen 65,9 procent. Några av rösterna i undersökningen: Alltför många fall har nu förekommit där det visat sig att åklagare undanhållit bevisning som varit till den tilltalades fördel, hotat vittnen m. Tilliten till att åklagarna följer objektivitetsplikten sviktar. Etiska regler som skulle tydliggöra objektivitetspliktens omfattning vore därför önskvärt.

Åklagarna är mera partiska nu än förr. Objektivitetprincipen tycks inte gälla längre. Allt handlar om att vinna "caset". Men bättre styrning och bättre övervakning av någon annan än tandlösa JO. Resurs- och tidsbrist leder till att åklagarna tar genvägar och blundar för sitt ansvar för den tilltalade.

Precis som för advokater så ställs åklagare ofta inför svåra etiska frågor, ett regelverk medför alltsomoftast någon form av kontrollorgan vilket skulle kunna vara värdefullt för åklagarna att vända sig till för vägledning innan svåra beslut Nio ar gammalt mord i mangsmalet tas.

Allt finns inte i RB. Ett etiskt regelverk kan vara till vägledning och stöd i besvärliga situationer av bedömning. Åklagarna använder allt mer arbetssätt som gör det svårt för oss advokater att företräda våra klienter på ett bra sätt. De blir alltmer subjektiva Åklagare bör lära sig vett och etikett när det gäller bemötande av "svenssons" som står inför skranket.

Lära dem gräns- Per E. De som tycker att det inte behövs ett särskilt regelverk för åklagare framhöll att: De har redan tillräckligt med regler att förhålla sig till som gör att de agerar inom sina ramar.

Regler för en åklagares handlande skall framgå av lag. Sidoregler, policies, codes of conduct, olika allmänt hållna "seder" urholkar skriven lag. Därför är jag emot alla typer av sidolöpare och även "etiskt regelverk" för åklagare.

Brottmålsadvokaten Per E Samuelson har under flera år argumenterat för ett etiskt regelverk även för åklagare: Resultatet visar att finns ett djupt missnöje Nio ar gammalt mord i mangsmalet att man inte kan komma åt åklagare. Och det visar vad vi som slåss mot åklagarna ute på verkstadsgolvet, dag ut och dag in, år ut och år in, redan visste.

Nämligen att det behövs ett regelverk. Man får en känsla av att åklagare mörkar och man kommer inte åt dem, säger Per E Samuelson. Man får en känsla av att åklagare mörkar och man kommer inte åt dem. Vilka är de värsta exemplen som du upplever det? Att det ibland väcks åtal närmast mot bättre vetande. Som åklagarna själv bör förstå kommer att leda till ogillande. Typexempel är väldigt uppmärksammade mål, där massmedia driver på. Sen kanske man kommer fram till att det egentligen inte har begåtts någonting.

Ändå väcks det ett åtal, och då blir de åtalade oerhört kränkta. Jag har haft klienter som gått runt med en stämningsansökan mot åklagaren i portföljen under hela rättegången. Så fort det är över ska jag stämma honom för obefogat åtal säger de. Som advokat säger man ju Först måste vi vinna målet.

Sen vinner man målet, kanske ogillas det med buller och bång av tingsrätten. Då är klienten glad över att Nio ar gammalt mord i mangsmalet blivit friad så det blir ingen JOanmälan. Det där papperet i portföljen kommer aldrig att skickas iväg. Och när någon väl försöker göra Nio ar gammalt mord i mangsmalet av det visar det sig att regelkomplex saknas.

Per E Samuelson saknar även regler för åklagare som lämnar oriktiga uppgifter i rätten. En advokat kan bli av med försvararförordnandet, han kan bli prickad av samfundet och behöva betala rättegångskostnader. Reglerna är mycket tuffare. Ett mord begånget för snart nio år sedan, den 13 junistår i centrum i dag, den fjärde dagen av rättegången i Malmö mot den misstänkte. Sveriges Domstolar · Publiktmeddelande: Mord i Limmared - domen 17 år. Sveriges Domstolar · Publiktmeddelande: 22 år gammalt mord, friande dom.

Ett mord begånget för snart nio år sedan, den 13 junistår i centrum i dag, den fjärde dagen av rättegången i Malmö mot den misstänkte serieskytten Peter .

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde