Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

108.7m FM

Det har innebar fns nya migrationsavtal

opinion

Senast ändrad 8 Det har innebar fns nya migrationsavtal I mitten av juli ställde sig FN: Syftet är att skapa ordning och reda i den globala migrationen och stärka migranters rättigheter.

Avtalet ska formellt antas i Marocko december men ses redan som historiskt. Under 18 månader har av FN: Det är första gången i historien som världens länder har samlat olika aspekter av migration i en och samma överenskommelse och kommit överens om ett gemensamt och omfattande avtal om migration.

Syftet är att tillsammans bättre hantera migrationsrelaterade utmaningar, stärka migranters rättigheter och bidra till hållbar utveckling. Avtalet är inte bindande och utgörs av 23 mål som ska förbättra möjligheterna till legal migration och ge länderna som tar emot migranter bättre förutsättningar.

Migrant eller flykting?

Avtalet ska formellt antas vid en konferens i Marocko den 10 december. Miroslav Lajčák, Ordförande för FN: Det dikterar inte vad som bör göras.

Personuppgiftspolicy

Sedan avtalet blev klart i juli har flera länder dock hunnit bli tveksamma. USA hoppade av avtalet redan i december och Ungern meddelade strax efter att avtalet blev klart i juli att de drar sig ur. Även Polen, Tjeckien och Danmark har signalerat tveksamhet till avtalet.

Migranter kan därför vara en utsatt grupp i samhället som saknar rättslig status och faller offer för såväl diskriminering som övergrepp. Det har innebar fns nya migrationsavtal mer om flyktingkonventionen här. Målen handlar bland annat om att motarbeta människosmuggling, stärka rättssäkerheten och förutsebarheten i migrationsprocesser, f örbättra flyktingars och migranters rättsliga ställning, ge skydd mot misshandel och exploatering samt förhindra att migranter godtyckligt tas i förvar.

Hem Aktuellt Fler länder drar sig ur FN: Fler länder drar sig ur FN: Hedvig Heijne Läs mer om skribenten Se alla Hedvigs inlägg.

Carl Bildt erkänner: FNs migrationsavtal...

Under 18 månader har av FN:s medlemsländer arbetat för att förhandla fram en globalt ramavtal kring migration. Det är första gången i.

Skärpt övervakning

Det är uppenbart att migration inte bara kan hanteras på nationell nivå. Det är första gången som FN:s medlemsländer har samlat en mängd. Australien har följt efter med motiveringen att det nya avtalet delvis står i strid Därför är det nya FN-dokumentet i praktiken en tandlös historia.

MORE: Bilsportforbundet tar over stcc

MORE: Sverigedemokraterna bojkottar aftonbladet

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde