Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

103.7m FM

Explosion pa kryssningsfartyg

opinion

Tankfartyg Explosion pa kryssningsfartyg ett slags bulkfartyg avsett för flytande laster, till exempel råoljavatten, kemikalier och flytande livsmedel, vätskor. Oljetankern är det allra vanligaste tankfartyget. Man fraktar råolja från offshoreanläggningar eller oljefält till ett raffinaderi. För att minska risken för explosioner i dessa pumpar man in syrefattiga nedkylda förbränningsgaser i lastrummen, så kallade inerta gaser.

Råoljetankers delas upp bland annat efter storlek. Systemet utvecklades av Shell. Dessa fartyg är en effekt av oljans ökade värde och användning. De första fartygen kring var vanliga fartyg som tömts på mycket av sitt innehåll och som sedan fylldes med olja.

Meny (svenska.yle.fi)

Explosion pa kryssningsfartyg Tidigare metoder att frakta oljan, var i tunnor. Än idag görs affärer om olja upp i en enhet som har sitt ursprung i detta. Men tunnorna var dyra, tunga, gick sönder och man var tvungen att frakta dem fram och tillbaka. Första lyckade försöket att transportera olja som bulklast gjordes med det norska segelfartyget Lindesnæs som hade byggts om i Tønsberg för ändamåletfartyget var helt av trä. Ludvig utvecklade en banbrytande modell, kallad Zoroaster tillsammans med Sven Almqvist som byggdes vid Motala varv i Norrköping.

Två systerfartyg byggdes, Buddha och Nordenskjöld. Fartygen Explosion pa kryssningsfartyg två tankar och 21 vattentäta skott. Nordenskjöld var med om en av de första oljekatastroferna, när en kastby tog tag i en slang i samband med tankning och fotogen forsade ned i maskinrummet, varpå fartyget började brinna och sjönk.

Ingen självklarhet att Kvarkenfärjan byggs...

Även Buddha hade en liknande olycka. Olyckorna fick till följd att Ludvig Nobel utvecklade en rörlig del av slangen, på det sättet att förbindelsen med tanken var fast även om Explosion pa kryssningsfartyg inte låg still. Detta blev standard för alla oljetankers.

Du är nu inloggad!

År byggdes en ny modell, Mosessom hade en tank. Tanken var en bärande del av fartyget, Det fästes stor vikt vi säkerheten. Swan designade fartyg Explosion pa kryssningsfartyg Nobel, med en ny design som tog bort risken att oljan fick fartygen att kapsejsa.

Explosion pa kryssningsfartyg första var Bleskföljt av Lumenoch Lux. USS Maumeefrånvar det första fartyg som kunde pumpa över olja till andra fartyg under gång.

Under andra världskriget var T2 tanker en vanlig modell, som tillverkades i så stor mängd att de blev standard. Produkttankern fraktar raffinerade oljeprodukter från ett raffinaderi till en oljeterminal eller konsument. Vanliga laster är dieseloljabensin och flygbränsle. Kan även frakta råolja. Kemikalietankern fraktar olika kemikaliermen kan även hantera samma gods som produkttankern. Kemikalietankern är oftast mer avancerad än produkttankern när det gäller lasthanteringssystemet Explosion pa kryssningsfartyg att säkerställa att inte olika kemikalier riskerar att blandas.

Gaserna är antingen djupkylda eller förvarade under tryck för att hålla flytande form. Tankfartyg går oftast med last ena vägen och med tomma lasttankar på returresorna. För att få tillräckligt djupgående på returresorna fylls så kallat ballastvatten på i fartygen. Förr var det tillåtet att ha ballastvatten i lasttankarna, vilket resulterade i att mycket oljeförorenat vatten släpptes ut i havet när tankarna tömdes.

Numera måste man emellertid ha särskilda ballasttankar, detta löses ofta genom att man använder så kallat dubbelskrov. I dag finns det ökande krav på hur spillolja skall tas om hand och ofta måste den separeras och tas om hand i depåer i hamnarna.

Ändå förekommer oljespill i havet, ibland som stora utsläpp orsakade av exempelvis kollision eller grundstötning. Råoljetanker  · Gastankfartyg  · Produkttankfartyg. Oceangående containerfartyg  · Feederfartyg. Ro-ro-fartyg  · Ro-pax-färja  · Biltransportfartyg. Bogserbåt  · Isbrytare  · Offshorefartyg.

Kryssningsfärja  · Kryssningsfartyg  · Katamaranfärja  · Höghastighetsfärja. Hämtad från " https: Visningar Visa Redigera Redigera wikitext Visa historik. På Explosion pa kryssningsfartyg projekt Commons. Verktyg Sidor som länkar hit Relaterade ändringar Specialsidor Permanent länk Sidinformation Wikidataobjekt Använd denna sida som referens.

Sidan redigerades senast den 8 december kl. Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3. För bilder, se respektive bildsida klicka på bilden.

Mycket stor Very Large Crude Carrier. Ultrastor Ultra Large Crude Carrier. På den tiden var det vanligt att kryssningsfartygen gick nära skakades fartyget av en våldsam explosion i pannrummet och åtta. Nyheter. Femton personer skadades när en bränsletank exploderade och fattade eld ombord på ett kryssningsfartyg i Gibraltar på tisdagen.

Gibraltar. Femton personer skadades när en bränsletank exploderade och fattade eld nära ett kryssningsfartyg i Gibraltar på tisdagen.

ACHILLE LAURO

MORE: Kraftig explosion i new york manga skadade

MORE: Butik forstord i explosiv mordbrand

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde