Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

137.3m FM

Vita certifikat

opinion

Casablanca riktar sig till dig som är fastighetsägare där ni har möjlighet att få ekonomiskt stöd för åtgärder som minskar energikostnaderna. Kanske planerar ni att byta "Vita certifikat" fönster, tak eller installera ett nytt ventilationssystem? För att delta lämnar ni in förslag om stöd och vinner gör de vars förslag sparar mest effekt per sökt krona. Ni måste vara kunder hos oss.

Ni kan Vita certifikat både för åtgärder Vita certifikat reducerar el-effektbehovet och värme-effektbehovet. När vi värderar anbuden räknar vi med att en besparing av el motsvarande 2,5 gånger så mycket som besparing av värmeeffekt.

Ni kan inte lämna anbud på åtgärder för att konvertera uppvärmningssystem eller produktion av egen el såsom solceller eftersom det inte är energieffektivisering. Ni kan söka upp till kronor för era åtgärder. Hur mycket ni söker påverkar era möjligheter att få ta del av stödet. Ni kan inte heller söka större belopp än vad Vita certifikat åtgärden ni söker för kostar. Om det finns ett styrelsebeslut vi tidpunkten då anbudet skickas in skall det klart framgå att det eventuella bidraget är en intäkt och en självklar del i den totala Vita certifikat. Har du några frågor, eller vill ha hjälp med din ansökan?

Vänligen kontakta Helena Nordström på 59 15eller "Vita certifikat." Forskningsprojektet Casablanca handlar om Vita Certifikat, eller kvotplikt för energieffektivisering och med hjälp av dessa vill stimulera effektiviseringen i byggnader. Casablanca vill bidra till kunskap och insikter om hur ett kvotpliktssystem med fokus på att minska effekttoppar kan utformas och användas.

Det långsiktiga målet är att skapa kunskap och erfarenheter för att dra slutsatser även på nationell nivå för system med kvotplikt inom el- och fjärrvärmemarknaden. Vita certifikat målet är att "Vita certifikat" lokala åtgärder för att lösa problem med kapacitet och utsläpp under perioder med hög konsumtion. Det gäller både för el- och fjärrvärmesystemet. Vilken ytterligare besparing effekt- och energimässigt som har uppnåtts hos de fastigheterna som omfattas av testet.

Vilka åtgärder som systemet initierat och analysera dessa med avseende på typ, omfattning, övriga samtidiga investeringar samt koppling till aktuella fastigheters status. Hur systemet upplevdes av fastighetsägarna och hur fastighetsägarna ser på energiåtgärder i sitt bestånd. Kostnaden per sparad kW och kWh el- resp. Möjlig ekonomisk nytta och minskad miljöpåverkan vid nationellt införande av kvotpliktssystem med fokus på effektreduktion för både el- och fjärrvärmesystemen.

Testresultatens implikationer för hur ett nationellt kvotpliktssystem för el resp.

Vita certifikat är ett marknadsbaserat...

Projektet finansieras av Energimyndigheten och av projektdeltagarna. Naturskyddsföreningen bidrar med 5 miljoner kronor från Bra Miljövalsfonden till delfinansiering av effektiviseringsprojekt. Vita certifikat är ett samlingsbegrepp för olika styrmedel som innebär införande av ett kvotpliktsystem för energieffektivisering.

Ungefär hälften av länderna har valt att införa Vita certifikat sådan modell i lite olika varianter. Tanken bakom vita certifikat är att marknaden effektivt ska styra vilken typ av åtgärder som genomförs och var. Ofta pratar vi om energieffektivisering av våra fastigheter. Det är förstås naturligt, inte minst för att det är energin som vi är vana vid att Vita certifikat för. Men energisystemet håller snabbt på att förändras.

Navigeringsmeny

Vindkraften har byggts ut kraftigt och solcellsrevolutionen står för dörren. I fjärrvärmesystemen får vi alltmer återvunnen och förnybar energi.

Så på många sätt kan man säga att det finns gott om energi som är producerad på ett hållbart sätt. Däremot har vi en utmaning i att se Vita certifikat att vi har tillgång Vita certifikat energi precis när den behövs, oavsett om det blåser eller inte, och att minska behovet av spetslast i fjärrvärmesystemet när det är riktigt kallt. Då är det viktigt att bebyggelsen inte har onödigt stora behov av effekt när energisystemet är ansträngt. Därför har vi valt att fokusera vårt experiment på att stimulera energieffektiviseringsåtgärder som minskar effektbehovet i byggnaderna.

Det styrmedel vi provar handlar om att stimulera åtgärder som begränsar effektuttaget ur elsystemet eller fjärrvärmesystemet när systemen är som mest ansträngda. När elsystemet är ansträngt, när det är kallt ute, när industrin går på högvarv, eller av någon annan anledning, är det i princip alltid fossila kraftverk utanför Sverige som påverkas av en ökning eller minskning av effektbehovet.

Det innebär att det går åt 2,5 enheter kol eller gas per enhet el som produceras. Fjärrvärmesystemens Vita certifikat beror nästan enbart på utomhustemperaturen, och när det är som kallast tvingas Vita certifikat flesta fjärrvärmesystem använda fossila bränslen som gas eller olja, som spetslast.

Med det som utgångspunkt har vi valt att värdera besparingar av eleffektbehov som 2,5 gånger så mycket som av värmeeffektbehov. Denna omvandlingsfaktor återfinnes också ibland annat EUs energieffektiviseringsdirektiv. Exempel på anbud för takisolering. Exempel på anbud för fönster. Vi använder oss av cookies. Genom att använda siten godkänner du detta. Vad vill du söka efter? English Logga in Sök. Planer på att renovera? Passa i så fall på att sök delfinansiering i projektet Casablanca.

Då kan Vita certifikat tävla med er renoveringsplan och söka upp till kr! Några frågor att fundera över 1. Hur mycket effektivisering medför det?

Hur mycket pengar vill ni söka? Att tänka på  Sista ansökningsdagen är 31 januari   Ni måste vara kunder hos Vita certifikat. Vilka deltar i projektet? Vad är målet med Casablanca?

Vilka frågeställningar undersöker Casablanca? Vilken ytterligare besparing effekt- och energimässigt som har uppnåtts hos de fastigheterna som omfattas av testet Vilka åtgärder som systemet initierat och analysera dessa med avseende på typ, omfattning, övriga samtidiga investeringar samt koppling till aktuella fastigheters status.

Möjlig ekonomisk nytta och minskad miljöpåverkan vid nationellt införande av kvotpliktssystem med fokus på Vita certifikat för både el- och fjärrvärmesystemen Testresultatens implikationer för hur ett nationellt kvotpliktssystem för el resp. Vad är Vita certifikat och kvotsystem? Varför är det fokus på effekt? Varför värderas el-effektbesparing högre än värme? Läs mer om Casablanca Stäng.

EU-kommissionen har i Energieffektiviseringsdirektivet (EED)...

Fyll i formuläret nedan: Fastighetsbeteckning Adress Vita certifikat valfri. Beskrivning av åtgärd Byggnadstyp frivlligt. Effekt före åtgärd Värmeeffekt? Värmeeffekten anges vid dimensionerad utetemperatur DUT. Effekt efter åtgärd kw. Effektreducering får ett högre värde än Energireducering. Övriga kompletteringar frivilligt Beskrivning Beskrivning Beskrivning av uträkning eller projekt. Formuläret kunde inte skickas in just nu.

Testet ska undersöka hur ett system för vita certifikat med fokus på att minska effekttoppar kan utformas och praktiseras. Det långsiktiga målet är. en uppdatering av kunskapsläget kring vita certifikat, inklusive erfarenheter Vita certifikat utrett frågan om vita certifikat och kommit fram till att denna typ av styrmedel. Hur effektiva vita certifikat kan bli beror på syftet och målformuleringen för den energieffektivisering som ska åstadkommas, visar en utredning.

MORE: Multivitaminer skyddar drinkare mot tarmcancer

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde