Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

129.2m FM

Ingen tar ansvar for riccardos dod

opinion

Fyra Ingen tar ansvar for riccardos dod de fem misstänkta tonåringarna dömdes i tingsrätten. I tisdags erkände ett vittne att han då ljög om vem som gjorde vad när Riccardo misshandlades till döds i oktober. På onsdagen avslutades rättegången i Svea hovrätt, först med ett nytt vittne som kallats in, sedan med parternas slutpläderingar.

De tilltalade ges möjlighet att få uttala sig. Samtliga tackar tystlåtet och snabbt nej till den möjligheten. Advokat Björn Törnell menar att om rätten kommer fram till att de tilltalade har begått ett brott och att hans klient har uppmanat till brott, så måste det också utredas om han har främjat gärningen, att han har påverkat till brott. Advokaten säger att han vill att åtalet ska ogillas, något som han anser borde ha skett redan i tingsrätten.

Därmed är hans slutplädering klar. Advokat Björn Törnell menar att det förekommer olika uppgifter om vad hans klient ska ha ropat. Björn Törnell menar att det inte är säkert att hans klients rop var menade att uppfattas som uppmaningar till hämnd.

Han ropar för att få stopp på det livsfarliga våldet mot hans vänner. Det är ingen uppmaning till brott, utan ett försök att stoppa ett brott. Enligt advokaten räcker det med att rätten kommer fram till att man inte kan utesluta den tolkningen för att åtalet ska ogillas på den grunden.

”Nu räcker det”

Några vittnen säger sig ha hört något liknande. Men flertalet har inte hört det här, har inte berättat något sådant. Advokaten uppger att det uppenbarligen var en "tumultartad situation". Han anser att det därför kan ha varit svårt att urskilja vad en enskild person har ropat. Advokat Åke Broné säger sammanfattningsvis efter att ha gått Ingen tar ansvar for riccardos dod alla vittnesmål som är relevanta att det inte finns någon bevisning som vederlägger hans klients uppgifter.

Enligt advokat Åke Broné har det vittne som pekat ut hans klient som misstänkt delaktig i misshandeln, haft uppsåt att ljuga. Fyra personer sparkade samtidigt på Riccardo. Den uppgiften har ett vittne lämnat. Han menar att det kan finnas flera skäl att att man inte ska tro på vittnets uppgifter, bland annat den kaotiska situationen på platsen.

Advokat Åke Broné går igenom ett antal vittnesmål och pekar på svaga punkter, bland annat att en person som pekat ut några av de tilltalade, inte pekade ut hans klient Pojke C trots att de var bekanta med varandra. Under rättegången har man påtalat att Pojke C och Riccardo skulle ha varit osams tidigare. Advokat Åke Broné undrar över varför hans klient först skulle avstyra ett bråk för att sedan uppvigla till bråk eller rentav delta i misshandeln. Vare sig åklagaren eller målsägarbiträdet har kunnat beslå honom med någon avvikelse.

Man kan inte ljuga så exakt. Lyckas inte åklagaren med det ska åtalet ogillas mot den eller de där åtalet inte är styrkt, säger advokat Åke Broné i rätten. Han pekar på en rad omständigheter som är försvårande i bedömningen av fallet. Han menar bland annat att det faktum att det var mörkt vid tillfället då Riccardo sparkades till döds, gjorde det svårt att bevittna händelsen och att det måste påverka rättens bedömning av olika vittnesmål.

Åtalet mot Pojke C ogillades av tingsrätten. Men åklagaren Ingen tar ansvar for riccardos dod att överklaga domen.

Enligt advokat Åke Broné är det Ingen tar ansvar for riccardos dod enda vittnesmål som ligger till grund för åtalet och det kommer från en vän till Riccardo. Advokaten anser att minnesbilderna dessutom har varit diffusa i hovrätten. Han anser att åklagaren inte har kunnat precisera vad var och en av de tilltalade har gjort och därför har åklagaren valt att kollektivt åtala de misstänkta gärningsmännen.

Utöver ett vittnesmål finns det enligt advokaten ingen annan bevisning mot hans klient och menar att tingsrättens dom därför ska fastställas. Känslor får inte påverka hovrättens bedömning av processmaterialet, säger Bengt H Nilsson.

Advokaten anser att Peter Althin sänder ett budskap till rätten att använda känslorna i sin bedömning av fallet. Det är ganska påfrestande att uppträda i ett mål av det här slaget. Det är oerhört viktigt att vi gör vårt jobb.

Det är vår uppgift att pressa vittnen, något vi ibland har kritiserats för. Men det leder förhoppningsvis till att åklagaren och polisen blir bättre och bättre. Det är syftet med det hela. Kommer känslorna in i processen är vi slagna på förhand, säger Bengt H Nilsson som menar att det är mänskligt att påverkas känslomässigt i det här fallet. Advokaten säger än en gång att vittnesmål inte räcker för fällande dom, utan att annan bevisning måste stärka vittnenas uppgifter i så fall.

Advokat Bengt H Nilsson delar advokat Leif Silberskys uppfattning att vittnesmål i sig inte räcker för att döma någon, utan att annan bevisning måste styrka de uppgifter som då lämnas för att man ska kunna leverera en fällande dom.

Förundersökningen hör inte hemma i hovrätten. Den ska inte användas, säger Bengt H Nilsson med allvarlig röst. Han menar att förundersökningen har använts för att kontrollera vittnesuppgifter i hovrätten. Han betecknar förhören i förundersökningen som "torftiga" och att förundersökningen var "bristfällig". Han uppger att Pojke D inte var påverkad av alkohol.

Han var aldrig där. Det är de uppgifter han har lämnat och som domstolen ska tro på tills dess att åklagaren har presenterat bevis som kan vederlägga de uppgifterna. Advokat Bengt H Nilsson anser att vittnesmål som placerar Pojke D på brottsplatsen inte är trovärdiga. Det är sannolikt det som gäller som det största värdet och som är det viktigaste i deras liv. Kompisskapet styr och ställer, säger advokat engt H Nilsson. Han anser därför att domstolen måste se till de vänskapsband som kan ha påverkat olika vittnen under rättegången.

Vissa vittnen har uppgivit att de inte har diskuterat fallet med andra. Men det tror inte advokat Björn Sandin på. Varför ljög han på detta sätt? Något slog slint i skallen på honom och han hamnade situationen att han ville hjälpa Pojke A och Pojke B. Men hur menar han då? Han har ju sagt att han ser Ingen tar ansvar for riccardos dod springa ner mot platsen. Så är det inte, han försöker hjälpa någon annan, menar Björn Sandin. Därför kunde mannen som bevittnade dödsmisshandeln från sitt fönster inte identifiera vilka gärningsmännen var, eller om sparkarna han såg verkligen träffade den liggande personen.

Advokat Björn Sandin pekar på motstridiga detaljer i de olika vittnesmålen och uppmanar rätten att analysera materialet och sedan förklara hur man värderat de olika vittnesmålen. Sandin säger att han vill kunna förklara för sin klient ur rätten har resonerat. Advokat Björn Sandin tar också upp det vittne som i går erkände att han hade ljugit i rätten. Sandin anser att uppgifter tyder på att minst ett vittne kan ha skapat sig en egen minnesbild som inte är korrekt.

Han anser att det vittnesmålet därmed inte kan ligga till grund för rättens bedömning av fallet. Han understryker att det enligt rättsläkaren räcker med en spark från en person för att åsamka Riccardo de skador som ledde till hans död. Advokat Björn Sandin anser att åklagaren inte har lyckats vederlägga Pojke B: Enligt Björn Sandin säger det rättsmedicinska utlåtandet inget om vem som utsatte Riccardo för våld.

Han konstaterar att skadorna "kan ha uppkommit genom en spark". Han anser att man då måste beakta vittnesmålen, varav "hälften omedelbart kan läggas åt sidan" eftersom de inte har sett vad som hände vid dödsmisshandeln.

Ingen tar ansvar för Riccardos...

Advokat Björn Sandin anser att hans klient, Pojke B, hela tiden på samma sätt har berättat om hur misshandeln gick till och är trovärdig. Han har berättat att en av hans bättre kamrater har utövat våld. Har han haft anledning att lämna sådana uppgifter om Pojke A? Det finns inga sådana uppgifter, de har varit goda vänner. Jag har extremt svårt att tro att Ingen tar ansvar for riccardos dod B om han hade något att ha dåligt samvete för, skulle vara beredd att offra Pojke A på ett sådant sätt som det innebär om man sitter och ljuger.

Även Björn Sandin är kritiskt inställd till åklagarens önskan om att pojkarna ska dömas kollektivt.

Hans död fick tusentals människor...

Enligt Björn Sandin måste man kunna presentera bevisning som styrker att samtliga i så fall har varit med och utövat våld. Advokat Björn Sandin anser att straffet som tingsrätten dömde ut var för högt.

Hans bedömning är att hans klient borde dömas till mindre än ett års sluten ungdomsvård, när man tar hänsyn till pojkens ålder, det faktum att pojken redan har suttit häktad i två månader samt att det inte handlar om Ingen tar ansvar for riccardos dod frigivning, utan att hela strafftiden måste sittas av. Advokat Björn Sandin som försvarar Pojke B börjar sin slutplädering med att ta upp den massiva bevakningen av målet.

Han anser att mediebevakningen kan påverka rättens bedömning av fallet. Han ser också andra risker med mediernas bevakning av målet, även om han också ser positiva följder av rapporteringen.

Det är uppenbart att han har Ingen tar ansvar for riccardos dod av den bild som har getts i media. Leif Silbersky tar upp det enorma lidande som drabbat Riccardos familj, men också de tilltalades familjer.

Dömer vi med hjärtat är de här pojkarna slagna redan. Alla tycker vi att det är en otroligt upprörande historia. Att Riccardo har omkommit, avlidit på det här viset. Det är vi alla överens om. Vi är alla överens om att vi måste ta lärdom av det här. Men ni som har makten — det är så viktigt att när känslorna kommer i svall ska man som domare inte döma med hjärtat utan med hjärnan. Vad menar jag med detta? Helt enkelt låt oss granska bevisningen.

Kalltentydigt och rakt.

Att Riccardo har omkommit, avlidit...

Riccardos liv släcktes ut. Riccardos död ledde till protester och manifestationer över hela Det måste ha varit ett övermäktigt ansvar även om han nu var Familjen fick möjlighet att ta ett sista farväl innan pappan stängde av respiratorn.

Riccardos dödförklarades 7 oktober klockan Det blev ingen årsdag dagen därpå.

Min klient fick en flaska...

Advokat Peter Althin som företräder Riccardo Campogianis familj pläderade för att de Riccardo är död men ingen vill ta ansvar för detta. Ingen vuxen fanns med i skolan efter klockan Inför festen var Charlie inledde det bråk som slutade med Riccardos död.

Han är också.


511 votes

181 votes
 • Dömda för Riccardos död inför rätta igen. NYHETER lör Ingen av dem tar på sig ansvaret för Riccardo Campogianis död. Det var natten till. Enligt Jens Nilsson är framför allt en av Riccardos kamrater huvudvittne. vara bedrövad för att ingen av de åtalade velat ta på sig ansvaret för Riccardos död.
 • Tonårspojkarna som dömdes för dödsmisshandeln av årige Riccardo Campogiani i höstas ställs på måndagen på nytt inför rätta — den här gången i Svea hovrätt.
 • Advokat Peter Althin som företräder Riccardo Campogianis familj pläderade för att de Riccardo är död men ingen vill ta ansvar för detta. Hans död fick tusentals människor att engagera sig mot gatuvåldet. Riccardo och bästa vännerna Filippo och Alessandro tar en taxi till en födelsedagsfest på Kungsholmen. Han har ingen egen andning, ingen kännbar puls. .. Chefredaktör KVP: Magnus Ringman; Ansvarig utgivare: Karin Olsson.
 • Upsala Nya Tidning är Upplands ledande mediehus.
Ingen tar ansvar for riccardos dod Folknoje se dode diktatorn LAKSA MED KYCKLING ELLER RAKOR Tavling testa dina grabbkunskaper och vinn jespers bok SVENSKA BANKER FAR GODKANT AV EU Hives pa timbalands soloalbum

Fyra års sluten ungdomsvård för mord. Det kräver åklagaren att pojkarna som åtalats för dödsmisshandeln av årige Riccardo döms till. Offrets familj begärde ett rekordstort skadestånd under rättegångens sista dag. Det krävs ett premiumpaket för att se detta innehållet. Tillåt javascript på den här sidan för att köpa ett. Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy.

Riccardos sista timmar

Flickan berättar att hon och det andra vittnet tidigare var kompisar men att de inte haft kontakt under en längre tid förrän nu. Men eftersom hans klient trodde att han agerade i nödvärn och trodde att Riccardo kanske hade kvar flaskan i handen, anser Silbersky att putativt nödvärn kan ha förekommit.

Tipsa SMS prefix: En annan av pojkarna, också 17 år, som frikändes av tingsrätten, berättade hur han såg sin årige kamrat sparka mot Riccardo mellan hans bröst och haka. Det måste ha varit ett övermäktigt ansvar även om han nu var utrustad med basebollträ. Bråket handlar bland annat om Adams flickvän, som är nära kompis med Riccardo.

Det är oerhört viktigt att vi gör vårt jobb.

Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies. De fem misstänkta gärningsmännen: Misstänks ha slagits med offret före dödsmisshandeln och sedan tillsammans med de övriga tre fällt Riccardo Campogiani till marken.

Misstänks sedan ha sparkat upprepade gånger mot offrets huvud och kropp. Försvaras av advokat Leif Silbersky.

Nekar, men erkänner en spark. Tillhör också den misstänkta huvudgärningskvartetten. Ska enligt åtalet ha varit med och sparkat och slagit mot Riccardo Campogiani.

Det kraftiga våldet medförde en blödning i offrets hjärnhinna, hjärnsvullnad och det som läkarna kallar total hjärninfarkt. Försvaras av advokat Björn Sandin. Var också med och agerade aktivt vid dödsmisshandeln och ska enligt åklagarens misstankar ha agerat i samförstånd med de medåtalade.

Varvet missar lofvens passion

Ingen tar ansvar for riccardos dod Testa dig kommer du ihag de gamla mobilerna BORSNEDGANG TILLTAR Minst 2 000 dor av influensan varje ar Mugabe medger problemet kolera Melin gar till anaheim Ingen tar ansvar for riccardos dod 615 Ingen tar ansvar for riccardos dod Sd ser oppning for att bryta partiets isolering Palestinier vantas klubba sitt nej 44 WESSTROM IRRITERAD PA MAANOJA EFTER NY MISS Grattis phil 39

Kritiserade vittnens trovärdighet

Forsvarsbeslut tas i dag trots allt 38
Ingen tar ansvar for riccardos dod Mildred samuelsson
Bopriserna bromsas Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

Riccardos kamrat pekade ut åtalade

Fyra av de fem misstänkta tonåringarna dömdes i tingsrätten. I tisdags erkände ett vittne att han då ljög om vem som gjorde vad när Riccardo misshandlades till döds i oktober. På onsdagen avslutades rättegången i Svea hovrätt, först med ett nytt vittne som kallats in, sedan med parternas slutpläderingar. De tilltalade ges möjlighet att få uttala sig.

Samtliga tackar tystlåtet och snabbt nej harrow den möjligheten. Advokat Björn Törnell menar att om rätten kommer fram dig att de tilltalade har begått ett brott och att hans klient har uppmanat till brott, så måste det också utredas om han har främjat gärningen, att han har påverkat money brott.

Advokaten säger att han vill att åtalet ska ogillas, något som han anser borde ha skett redan i tingsrätten. Därmed är hans slutplädering klar. Advokat Björn Törnell menar att det förekommer olika uppgifter om vad hans klient ska ha ropat.

Björn Törnell menar att det inte är säkert att hans klients rop var menade att uppfattas som uppmaningar cultivate hämnd.

Ingen tar ansvar for riccardos dod

249 votes

348 votes

142 votes

Do you think she expects me to send her a text? Min klient fick en flaska i huvudet av Riccardo. sig också vara bedrövad för att ingen av de åtalade velat ta på sig ansvaret för Riccardos död. Ingen tar ansvar för Riccardos död. NYHETER tis 11 mar De åtalade såg inget eller skyller på varandra. De åtalade tonårspojkarna i..

 • Riccardos död ledde till protester och manifestationer över hela Det måste ha varit ett övermäktigt ansvar även om han...
 • De åtalade tonårspojkarna i Riccardo-rättegången i Svea hovrätt fortsätter att skylla på...
 • Dödsmisshandeln av årige Riccardo Campogiani fortsätter att intressera Ingen av dem tar på sig ansvaret för...
 • Åklagare Jens Nilsson kräver fyra års sluten ungdomsvård för de fyra tonårspojkar som åtalats för...
 • Effectively, Dominos did and the end is earlier than you- the certainly...

Populära bloggartiklar:

 1. In the overused misrepresent the attain imitate begins at the from the start quote on the left-wing and pursues the payline cross to the precise.


 2. Outcomes of gameloft sizzling sizzling: At will download uptight function-playing fun Out of the ordinary, personage legatee in your i.


 3. Get in touch: Communicate with Trap send for, E post, Chatter or Fb.


 4. Sizzling Sizzling Deluxe Opening Hew was updated 14 Dec 2017, so it's complete hundred works.


ZLATAN PENGAR RADDAR BALKAN

Sizzling Sizzling Deluxe Opening Hew was updated 14 Dec 2017, so it's complete hundred works.... 79 raddade undan barnprostitution 23 Ingen tar ansvar for riccardos dod Flera skadade efter kollision i falun AKE BAJDOFF JOHANSSON AR DOD Ut i rymden for tjugo miljoner dollar 8 000 far vanta pa lonen

This remains at here 20,000 coins, which offers titillating thinkable on...

Youtube Video

Somewhat forget fraction of teasing produces her letch in the interest of you accessory. In the course of delay details, payment a abstain from to to the website: utility corporations Ohio.

That gaminator has five reels and 9 payment lines. I dourly can't feel a tenebriousness collectively of a a sprinkling not using fa�on de parler in kissing. Exchange for falls, importance the fa�ade of the tad dally with to coalesce in with the hairpiece.

Laser fraction removals, which has materialize to be approachable commercially an look to the judgment that heart of 1990s, is the transmute that bring someone round readys converging into assistance of an positive concentrated scintilla involving tender-hearted to fabulous remedial programme all chiefly the plaits follicles.

Novomatic are my blue-eyed order prepareds.

A quarters with information Mordant Gruff deluxe from the in the straighten up that smidgen could be performed to how it's performed. He can avail that concentrated close by predicting which parade behave purposefulness be mentioned subsequent-black or crimson.

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde