Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

108.7m FM

Nyckelpersoner i glesbygd kan fa sankt skatt

opinion

Klicka för läsbar storlek Laglig skatteplanering och skattebrott är två olika saker I dag skriver jag i Borås Tidning om skillnaden mellan laglig skatteplanering och skattebrott.

Skatteplanering varken fult eller omoraliskt Jag konstaterar efter inslaget om den så kallade Paradisläckan i Uppdrag Granskning att det råder stor okunskap när det gäller skillnaden mellan skattebrott och fullt laglig skatteplanering. Att vissa debattörer inte kan hålla isär detta är inget nytt. Jag och moderaterna verkar för fler i arbete och ett sänkt skattetryck, precis som vi åstadkom under Alliansen.

Då ökar skatteintäkterna, trots att var och en betalar lite mindre.

Svenska experter bör få samma...

När skattetrycket sjönk minskade dessutom svartarbetet och skattemoralen ökade. Under dagens regering stiger skattetrycket och jag är helt övertygad om att det kommer att slå mot skattemoralen. Och då hjälper det inte att bara ta ut ännu mera skattepengar. Man måste börja prioritera.

Vi behöver en ökad samhällsdebatt "Nyckelpersoner i glesbygd kan fa sankt skatt" hur höga skatter vi ska ha i Sverige och hur dessa skattepengar ska användas. Men att protestera mot högt skattetryck genom att jobba svart eller på ett olagligt sätt gömma inkomster undan beskattning i skatteparadis är självklart helt oacceptabelt. Det är dessutom straffbart. Samtidigt måste vi som sagt skilja på laglig skatteplanering och skattebrott.

Att gömma pengar i ”skatteparadis” som lagligen borde beskattats i hemlandet är givetvis olagligt. Att däremot ha pengar på konton i andra länder behöver inte alls vara olagligt eller det minsta konstigt - det beror helt på varifrån pengarna kommer. Att skatteplanera inom lagens ramar är inte heller vare sig fult eller omoraliskt, och det gör många av oss i större eller mindre omfattning. Att två makar fördelar ränteavdragen mellan sig för att få full avdragseffekt av dessa är fullt laglig skatteplanering.

Eller att hyra ut sin sommarstuga exakt så många månader att hyresinkomsten ligger precis under gränsen för beskattning.

Svenska experter bör få samma...

Att sälja förlustaktier samma år som man gjort vinster på andra aktier är givetvis fullt legal skatteplanering. I ett högskattesamhälle är det givetvis intressant för alla att med lagliga medel försöka minimera sin skatt genom att skatteplanera.

Det finns självklart ingen skyldighet att maximera sina skatteinbetalningar. Om finansministern ogillar att människor anpassar sig efter lagen bör hon rimligen ändra lagen i stället för att moralisera.

För övrigt är det vanskligt för en politiker att uttala sig om sin bedömning av om en medborgare begått skattebrott eller inte, grundat på uppgifter i media.

Det är inte politikens uppgift att leka domare. Att media, journalister och debattörer Nyckelpersoner i glesbygd kan fa sankt skatt kan hålla isär detta är vi vana vid.

Jag anser själv inte att vi får valuta för våra skattepengar idag. Inte på långa vägar. Vi betalar nästan världens högsta skatter, samtidigt som välfärden och tryggheten har stora revor. Jag verkar för fler i arbete och ett sänkt skattetryck, precis som vi åstadkom under Alliansen. Nu stiger skattetrycket och jag är helt övertygad om att det kommer att slå mot skattemoralen. Att gömma pengar i skatteparadis som lagligen borde beskattats i hemlandet är givetvis olagligt.

Sänkt skatt i tre år....

Att däremot ha pengar på konton i skatteparadis behöver inte alls vara olagligt i sig - det beror helt på varifrån pengarna kommer. Att skatteplanera inom lagens ramar är inte heller vare sig fult eller omoraliskt. Jag ska ge några vardagsexempel: I ett högskattesamhälle är det givetvis intressant att skatteplanera.

Att indirekt kräva att människor ska betala mer skatt än de måste är i sig synnerligen omoraliskt, inte minst av en finansminister. Om finansministern ogillar att människor anpassar sig efter lagen bör hon ändra lagen.

För övrigt bör självklart inte en politiker uttala sig alls om sin bedömning av om en medborgare begått skattebrott eller inte - vi har aldrig hela bilden och bör lämna den frågan åt Skatteverket och rättssystemet.

Ibland är frågan extremt komplicerad. Jag har även kommenterat saken lite på Twitter ikväll: Regeringen inför flygskatt men satsar samtidigt på en ny flygplats Regeringen, framförallt Miljöpartiet, gör stor sak av att man minsann tänker införa den numera något bantade flygskatten, med syftet att "vi måste flyga mindre för klimatets skull".

Det senare är faktiskt rent trams, eftersom den utredning som ligger till grund för förslaget visar att det kommer att ha minimal effekt och då var till och med Nyckelpersoner i glesbygd kan fa sankt skatt man räknade på högre än den som föreslås idag.

När det gäller en del utrikesflyg kommer avgångarna bara att flytta till något grannland för att slippa skatten. När det gäller inrikesflyg saknas ofta realistiska alternativ och då kommer man att flyga trots att det blir dyrare.

Men regeringen är dessutom väldigt inkonsekvent. Samtidigt som man inför flygskatt tänker man införa ekonomiskt stöd till de flygplatser som drabbas trots att Miljöpartiet tidigare uttalat att man tycker det är bra om flygplatser tvingas lägga ned.

Plötsligt är det tydligen inte så viktigt att vi flyger mindre? Det påståendet har inte stöd av seriösa forskare. Detta framgår exempelvis av Naturvårdsverkets hemsida. Naturvårdsverket är den svenska myndighet som har ansvar för klimatfrågorna.

Som jag tidigare konstaterat - en svensk flygskatt kommer såklart inte att ha någon som helst betydelse för jordens klimat, alldeles oavsett om mänskligt utsläpp av koldioxid skulle vara orsaken till klimatförändringar eller inte.

Men flygskatten kommer att skada jobb och tillväxt, samt försämra flygbolagens ekonomi. Och det blir det mindre pengar till investeringar i miljövänligare och tystare flygplan, samt övergång till Nyckelpersoner i glesbygd kan fa sankt skatt flygplan.

Men kanske räcker flygskatten för att betala den nya flygplatsen i Sälen?

Sänkt skatt i tre år....

Seger för Alliansen att regeringen drar tillbaka skattehöjningar Beskedet idag att Regeringen drar tillbaka förslagen om höjd skatt för entreprenörer och att fler ska betala statlig inkomstskatt är välkommet. Det är glädjande att Alliansen gemensamt stoppat dessa skattehöjningar. Förslagen hade inneburit höjd skatt för bl. En stor framgång för oppositionen att detta nu inte blir verklighet. Det är beklagligt att regeringen samtidigt väljer att hålla fast vid den nya flygskatten.

Skatten kommer inte minst att minska flygbolagens ekonomiska utrymme att investera i nya miljövänliga flygplan och nya bränslen. Alliansen kommer inte i detta läge att begära misstroendevotum till följd av regeringens beslut att införa en flygskatt.

Kostar 205 miljoner

Men flygskatten kommer självfallet inte finnas med i vårt moderata budgetförslag och vi vill avskaffa flygskatten redan den 1 januari om vi vinner valet. Skatten kommer då ha varit verksam under mindre än ett år.

I sammanhanget är det intressant att läsa att Tysklands ekonomiminister Birgitte Zypries vill ta bort den flygskatt Tyskland haft i sex år. Sammantaget kan man konstatera att när finansminister Magdalena "Nyckelpersoner i glesbygd kan fa sankt skatt" talar om "cirkus" kring regeringens skatteförslag så har hon missat en viktig sak.

Hennes regering har inte majoritet i riksdagen. Det är ren matematik. Att regeringen skapar en cirkus genom att lägga fram förslag som man sedan får backa från är helt deras eget ansvar.

Den dolda "fastighetsskatten" som ingen talar om Det pågår en debatt bland fastighetsekonomer och nationalekonomer om att det var fel att sänka fastighetsskatten och göra den kommunal. Jag tycker tvärtom att det var ett mycket bra reform av Alliansen. Som jurist och rådgivare på bank har jag sett baksidan av den gamla fastighetsskatten och dit ska vi inte tillbaka igen. Fastighetsskatten var omoralisk, saknade legitimitet bland svenska folket och drev i vissa fall människor från sina hem.

Att betala en allt högre skatt för att få bo i sitt eget hus uppfattades helt enkelt som stötande. Nationalekonomernas envisa försök att motivera en fastighetsskatt med att den skulle utgöra något slags "skatt på alternativ avkastning" i form av möjligheten att utnyttja sin fastighet är så krystad att troligen endast nationalekonomer tycker det låter rimligt.

Att bo i sin fastighet kostar pengar, det är inte en avkastning. Ingen skulle föreslå en beskattning av "avkastningen" att kunna sitta i sin dyra skinnsoffa, lyssna på sin dyra ljudanläggning eller bada i sitt dyra spa-bad? Men med samma resonemang skulle man rimligen även förespråka en löpande soffskatt, ljud-skatt eller spa-skatt. Trots att boende alltså är en kostnad så betalar varje småhusägare idag en kommunal fastighetsskatt fastighetsavgift på runt 7.

Det är trots allt en ansenlig summa. Denna skatt motiveras med att kommunen har Nyckelpersoner i glesbygd kan fa sankt skatt kopplade till fastighetsbeståndet. Egentligen är fastighetsskatten helt enkelt en godtyckligt uttagen skatt Nyckelpersoner i glesbygd kan fa sankt skatt att stärka statens finanser att den går till kommunerna räknas av från kommunernas statsbidrag.

Men den nya kommunala fastighetsavgiften som Alliansen införde när den statliga fastighetsskatten avskaffades är i vart fall mer rimlig än sin föregångare. Det finns också dolda "fastighetsskatter" som det talas väldigt lite om. En av dem är den höga bygglovskostnad som de flesta kommuner tar ut, en kostnad som ligger väldigt långt över ett rimligt timpris för utfört arbete. Det är helt enkelt en dold extra fastighetsskatt för nya hus som finansierar andra delar av den kommunala verksamheten.

Statens lantmäterikostnader vid avstyckning av mark är en annan dold fastighetsskatt som genererar stora Nyckelpersoner i glesbygd kan fa sankt skatt för staten. Men den allra värsta dolda fastighetsskatten är stämpelskatten vid köp av fastighet och kostnaden för uttag av pantbrev vid belåning. Jag tror få som inte just köpt hus vet hur enorma dessa kostnader faktiskt är. Låt mig ta ett exempel.

Staten får alltså vid denna affär in Kostnaderna för ansvarig myndighet lär vara minimala med dagens elektroniska hantering, även om man räknar in manuella granskningar av handlingar, hantering av eventuella fel mm. Det allra mesta av stämpelskatterna går rakt in i statskassan helt utan motprestation. Det gör att staten på en fastighetsaffär på 25 miljoner inget orimligt pris för exempelvis en hyresfastighet tar in över en miljon kronor!

På ett enda köp! Vi talar här om en verkligt straffskatt på fastighetsöverlåtelser. Stämpelskatterna är den stora dolda fastighetsskatten som ofta glöms bort i samhällsdebatten, och utgör i praktiken en ren konfiskation av egendom. Skatter som helt saknar koppling till vare sig inkomst eller bärkraft har mycket svag moralisk legitimitet. Själv har jag flera gånger genom åren lyft frågan i riksdagsmotioner, den senaste var denna.

Kunskapen om de dolda fastighetsskatterna mÃ¥ste öka, bÃ¥de bland politiker och allmänhet. Svenska experter bör få samma skattelättnader som utländska kunna erbjuda nyckelpersoner en anställning där de får en skattereduktion på.

på skatter och konkurrens som Konkurrensverket under har fått in från en . öppnar däremot för möjligheter där företag genom bedrägerier kan få staten att . *Sverige har sänkt bolagsskatten till 26,3 från och med . Genom den expertskatt som Sverige har på utländska forskare och nyckelpersoner kan. Sänkt skatt i tre år. Läkare i glesbygd kan få sänkt skatt men också hur man ska få nyckelpersoner att bosätta sig i de områden som har.

MORE: Olssons hattrick sankte bajen

MORE: Bryggerier kravs pa miljoner i skatt

MORE: Osterleden kan ge skatt pa vasterbron

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde