Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

107.1m FM

Bensinpriset hojs 9 ore

opinion

I budgeten föreslår regeringen en höjning av bensinpriset med 29 öre litern. Totalt kommer skatterna på el och drivmedel att höjas med tre miljarder kronor. Alliansregeringen vill möta hotet från ett varmare klimat med högre skatter på miljöfarliga saker som bensin och diesel.

I gengäld höjs reseavdraget och skyddstullarna på etanol avskaffas.

Ledande bensinbolag höjer priset på...

Det innebär en höjning av bensinpriset med totalt 29 öre per liter. På det här sättet tror man att de som kör miljöbil i högre grad kommer att använda etanolbränsle istället för bensin. Höjningen innebär ökade intäkter till "Bensinpriset hojs 9 ore" med 1,9 miljarder1,9 miljarder1,9 miljarder I ett första steg föreslås att dagens skattenedsättning ökas med sex procentenheter från den 1 juli Ett andra steg tas den 1 januari som innebär att beskattningen hamnar på Bensinpriset hojs 9 ore Det innebär en höjning med 55 öre per liter.

Höjningen innebär ökade intäkter till statskassan med 0,9 miljarder0, 9 miljarder och 0,9 miljarder Dessutom sker en ytterligare sänkning för nya dieselbilar med i snitt kronor. Det blir en följd av att den så kallade miljöfaktorn sänks från 1,3 till 1, Men samtidigt försvinner rabatten på kronor vid köp av nya dieselbilar med partikelfilter. Det är dubbelt så mycket som årets anslag. Även sätter regeringen av miljoner kronor. Miljöbilspremien upphör den 31 december Enligt regeringen motsvarar det drygt skattehöjningen på bensin och diesel.

Det motsvarar samma ersättning som anställda får vid resa i tjänsten. Samtidigt kommer inte reseersättningar för arbetssökande som understiger kronor i månaden att ersättas.

Priset på diesel höjs med...

I dag går den gränsen vid kronor. På så sätt sänks bensinpriset med tio öre per liter. Höjningen görs för att Sverige ska klara Sveriges krav enligt EU: Sverige får släppa ut högst ton kväveoxider Med höjningen minskar utsläppen med runt 3 Bensinpriset hojs 9 ore, men det krävs fortfarande åtgärder för att ta ner utsläppen med ytterligare 6 ton.

Höjningen ska enligt regeringen inte påverka elpriset. Dessa näringar kompenseras också för höjningen av energiskatten på diesel med 20 öre Bensinpriset hojs 9 ore liter för den diesel som används i arbetsmaskiner.

Ändringarna bör gälla från 1 januari För dessa sektorer i södra Sverige kommer samtidigt skatten på el att höjas med totalt 0,63 öre per kWh på grund av indexuppräkning. Bensinpriset upp 15 öre Svappavaara Den person som på fredagen föll från hög höjd hos LKAB i Svappavaara skadades så svårt att hon senare avled.

Det innebär en höjning av bensinpriset med totalt 29 öre per liter.

Samtidigt höjs literpriset på diesel...

Höjningen innebär ökade intäkter till statskassan med 1,9 miljarder Ledande bensinbolag höjer priset på bensin med 10 öre litern. Priset på etanolbränslet E 85 höjs med 10 öre till kronor per liter.

MORE: Joren runt europa

MORE: Loreen tvingad att bryta alla samarbeten

MORE: Premier life villkoren viktiga

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde