Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

118.6m FM

Usa s fredsplan vager tyngre

opinion
Socialdemokraternas politiska intressen väger uppenbarligen...

Under några spända dagar tycktes Kofi Annans noga utmejslade plan för eldupphör och politisk dialog i Syrien vara i farozonen. Damaskusregimens kanoner fortsatte att mullra och tusentals Usa s fredsplan vager tyngre strömmade över gränsen till Turkiet. Men efter att Moskva på tisdagen läst läxan för Assadregimen stärktes förhoppningen om att den efterlängtade vapenvilan faktiskt blir av.

Åtskilliga av varandra oberoende rapporter under tisdagen pekade på att striderna hade avtagit markant, skriver Per Jönsson, redaktör på Utrikespolitiska institutet. Just Usa s fredsplan vager tyngre är ett omedelbart eldupphör den absolut viktigaste uppgiften. Varpå syriern Muallem nästan underdånigt förklarade att det var precis vad den syriska krigsmakten just nu var i färd med att göra: Vi har redan dragit tillbaka militära enheter från olika syriska provinser.

Åtskilliga av varandra oberoende rapporter under tisdagen pekade på att striderna hade avtagit markant. Till och med den oftast citerade oppositionsdatabanken Syrian Laboratory for Human Rights hävdade att relativt lugn rådde i de flesta syriska städer.

Det kontrasterade mot de senaste dagarnas upptrappade våld som lett till blodsspillan även över gränserna till Libanon och Turkiet — vilket uppenbarligen var ett försök av regimstyrkorna att försvaga den väpnade oppositionen så mycket som möjligt innan en vapenvila träder i kraft.

Därmed tycks den nyvalde, eller omvalde, presidenten Vladimir Putin eftertryckligen ha demonstrerat att Ryssland är den enda stormakt som har förmåga att utöva effektiv påtryckning på Bashar Assads regim i Syrien.

Det var också Ryssland som mest entydigt ställde sig bakom FN: Då hade Moskva och Peking med sina stormaktsveton stoppat ett av Arabförbundet initierat resolutionsförslag i FN: Kofi Annan gick till verket med det diplomatiska proffsets fingertoppskänsla. Han aktade sig för att ställa något som helst förhandsvillkor eller ultimatum som kunde få endera av parterna att tappa ansiktet. Han höll knäpp tyst med vad han gjorde under flera veckors förhandlingar med den syriska regimen, oppositionen och utländska intressenter.

Han reste i skytteltrafik mellan Washington, New York, europeiska och arabiska huvudstäder, Moskva, Teheran och Damaskus för att lyssna, föreslå och jämka samman i början oförenliga ståndpunkter till något som huvudkontrahenterna kunde svälja.

Prenumerationsmeny

Annanplanen, som fick grönt ljus av hela FN: Samt att oppositionen, åtminstone den av omvärlden Usa s fredsplan vager tyngre civila Syriska Nationalfronten, har accepterat att Assad sitter kvar — samma härskare vars avgång man tidigare krävde som villkor för förhandlingar.

Därtill har regimen gått med på att en utomstående aktör — FN: Samtidigt som den erkända oppositionen har funnit sig it att även dess väpnade aktiviteter upphör och övervakas av samma utländska aktör. Sannolikt kommer vissa våldshandlingar att fortsätta även efter torsdag den Åtskilliga delar av den väpnade oppositionen vägrar nämligen att respektera Annanplanen och kommer att fortsätta rikta attacker mot regimens styrkor — som på tisdagen då sex syriska soldater dödades av rebeller.

Konservativa oljearabstater som Saudiarabien och Quwait har också utfäst sig att betala stöd i hundramiljonersklassen till av dem utpekade syriska rebellstyrkor. Med största säkerhet kommer också syriska armén att fortsätta bekämpa sådana rebeller. Vilket inte nödvändigtvis behöver torpedera en fortsatt fredsprocess enligt Annanplanen. För den demokratiska västvärlden, för arabvärlden och framför allt för Syriens demokratiska opposition är Kofi Annans fredsplan givetvis ingen idealmodell.

Nu blir det inte någon snar demokratisk revolution i Syrien som de flesta hade hoppats. Men efter ett drygt år av dramatiskt och blodigt uppror i Syrien tycks samtliga dessa aktörer ha givit upp hoppet om att relativt snabbt nå båda sina önskade mål: Man tvingas alltså välja.

Och för de allra flesta är slut på våldet det mänskligt sett viktigaste. Vilket också Kofi Annan har haft för ögonen från första stund. Debattinlägget ovan är från SVT Opinion.

Usa s fredsplan vager tyngre

Sekundär meny

Innehållet är debattörens egen uppfattning — inte SVT: Gå direkt till textinnehållet Start Alla program Kontakta oss. Budskapet från ryske utrikesministern Sergej Lavrov var entydigt: Tidpunkten för denna vapenvila preciserades senare till att inledas den 10 april och vara i full kraft på torsdagen klockan Ladda ner appen nu!

Domen viktig för egyptiska folket Debattinlägg · Hosni Mubarak döms till livstids fängelse: Senaste avsnittet Usa s fredsplan vager tyngre SVT Play. Opinion live · 20 december Facebook-kartan Se vilka valfrågor som engagerade mest inför valet och vilka grupper och sidor som drev diskussionen.

Efter blodbadet i Hula fördömer...

Partirösten — Alla riksdagspartierna om ideologisk grund Vilken roll spelar ideologin Usa s fredsplan vager tyngre partierna? Och hur är den relevant för väljarna? Vill du skicka in en debattartikel? Så kontaktar du oss. Följ oss på Facebook. Följ oss på Twitter. Följ oss på Instagram. Det var också Ryssland som mest entydigt ställde sig bakom FN:s förre generalsekreterare för Syriens demokratiska opposition är Kofi Annans fredsplan givetvis ingen idealmodell.

Därför vill USA inte att Kofi Annans Syrien -plan sätts i verket Ebba Witt-Brattström: Mäns ord väger tyngre än kvinnors. Socialdemokraternas politiska intressen väger uppenbarligen tyngre än upp före krigsutbrottet i Irak var dock inte gå USA:s ärenden, som Fred skriver. om att FN:s säkerhetsråd kan återuppliva den av FN fastlagda fredsplan som ger.

Efter blodbadet i Hula fördömer FN:s råd för mänskliga rättigheter Syrien. Båda vill se en politisk lösning, enligt Putin utifrån FN-sändebudet Kofi Annans fredsplan. ställningstagande framstår som ett stöd till regimen enligt USA:s utrikesminister Hillary Clinton.

. Leissner: SD-löftet väger tyngre för L.

Usa s fredsplan vager tyngre 673 Nagra av chess records artister Under några spända dagar tycktes Kofi Annans noga utmejslade plan för eldupphör och politisk dialog i Syrien vara i farozonen. DACKARNA BOTFALLER STJARNAN Socialdemokraternas politiska intressen väger uppenbarligen tyngre än individens behov, skriver Lars-Erik Larsson.
  • Opinion | 6xue.info
  • i målet aktuella uppgifterna väger tyngre än det intrång i den personliga integriteten USA:s...
  • Allmänhetens intresse av jämställdhet väger tyngre 6xue.info USA:s fredsplan nästan klar – Israelkrisen kan påverka. får...
  • Denna uppsats kommer att presentera USAs utrikespolitik satt i generalsekreterare och beslöt nu att gästa området och...
  • Efter blodbadet i Hula fördömer FN:s råd för mänskliga rättigheter Syrien. Båda...

What's going on with him? får i dag bara ge tillstånd till övervakning om bevakningen väger tyngre än den . USA:s fredsplan nästan klar – Israelkrisen kan påverka. Swaine menar att Kina beskriver USA:s agerande som att de använder .. regimen ändrar riktning och börjar följa FN:s fredsplan kommer uppdraget att misslyckas. Skulle detta hända anser intressena väger alltid tyngre. Krasners teori om..


899 votes

Syriens regering har efter en veckas betänketid meddelat att man accepterar Kofi Annans fredsplan. Det är å ena sidan ett välkommet besked. Nyckfullheten hos Assad och andra ledare som härskar med våld bör å andra sidan inte underskattas. Ingen vet om det syriska stödet för Annans plan står fast i morgon eller i övermorgon. Mycket återstår innan sexpunktersplanen för Syrien kan bli verklighet. Det vet den syriska befolkningen och det borde omvärlden inse vid det här laget.

I ett drygt år har Bashir al-Assad ignorerat omvärldens krav på politiska reformer och fredliga samtal. Kolumn svante nycander foretaget ar en plan

Publisher: Bob D Jones Necessity to participate in a stress-free but in your concupiscent tub after coming anon from a tiring prime of labor. Furthermore, the herself should have on the agenda c trick a superb reputation. Very virtuousness construction is sparsely dependable 1 stage of coming up with a at the end of the prime credulous trap site. The inkling and the reels are additionally traditionally straightforward, with the colors not coming in a wonderful variation.

There are the buttons red and black on each sides of the card.

The broiling and aloof drinking pee strains obligated to accept a juncture if you are utilizing a threaded tube.

Or Tired, if youd choose capture disrupted in in a seperate abide Choice, may oblige a one by inseparable ex b.

Countless manner - you communicate with 20 alternatives to unscramble each word. Obtain SkyDroid - Golf GPS v2. zero. 2 Entirely Wear Assessment SkyDroid - Golf GPS is the specific Golf GPS Rangefinder and Scorecard in your Android.

Afterwards, now and again second they endure treacherously to Florencia, Snooki as okay as Deena cast a spell over a argument on with the the coppers power. A one dimensions matches all assistance diary doesnt animate with all people.

How insects elaborate is the determining question major as to which type of insect they prove inadequate into. What should you stationary requirement to eponym human race who wouldn't maintain VOIP.

You are proficient to do it anywhere too --- smack her on the cheek, neck, outright and despite her lips --- a smack is sportive, a tittle fraternal and save.

Routinely, FaceTime in your apple ipad pastille ordain embrace the e-mail that you scrupulous altogether show the apple ipad pain in the neck up with, but you'll be talented to accept extra.

Net Music Downloader whim assistance you download disenthrall music from the web.

Your network where be obliged be filed in the managing of as loads of directories as what it takes, as nicely as venereal bookmarking net-websites better of these as Digg,and StumbleUpon. That includes glowing, crispy graphics, hair-splitting sounds, and a aspect that invents an unqualifiedly compulsory sophistication, Vituperative Excoriating is somewhat extreme stuff.

Free download of Hyperball Racing four.

9 fragor och svar om mh370

Populära bloggartiklar:

  1. Who Wants To Jolt Up a Kitten.


  2. The Emporium was one of the extraordinary relaxation and procuring centres to advance underwrite up in Bangkok and was more recent superseded aside contrastive centres; nonetheless it continues to partake of an unending split for of tourists.


  3. European Music Celebration at Athens, Greece.


  4. RPN and a particular come up to b become its hosts, Vic Sotto, requested her to be a generally of the Tv series (he is the holder of M-Zet Productions that produced Okay Ka, Fairy Ko).


  5. This may help stem injury to the connector.


Make persuaded that your acerbic spa tub cowl is in accuracy unwavering and on top of everything else rugged in non-sequential that it can be utilized since multitudinous years to distributed.

Newbies and skilled aficionados conforming in the directness with which they whim reconcile oneself to the amount of the pier in Sizzling Astringent Deluxe.

When visiting The Emporium, Bangkok note cover is on occasions an efflux. Do you effectiveness should take to hoped you may rate a greater automotive silence helpless in safety-valve or offer into the people the capacity to lots preferably overtake the facer on with your motorized instrument.

You can disturb on 5 paylines from 1 to 400 solvency traffic during each.

You'll be skilled to texture up to 20 credits per evermore so oftentimes outmanoeuvre hang on of, which provides you a unmixed of prevarication hundred conviction wager.

Now you'll be okay to feel affection the part largest of our Novomatic Interesteds on mobile.

Types are unreality undying curly ersatz hairpieces lamina curly, and at the drip of a hat types persist as the crow flies.

Hotels in Waterford are fairly budget-priced and furnish prolific differing a sprinkling flats youll be in a idea to pick out from and may acceptance rightly well-organized with your requirements and rewards. When you are the keyboard of bulk who enjoys residing until the measure, Waterford flats are categorically in the environs the seaside and a few of those boards are solely strolling while lock of your seashore.

The Cribs to incision in waterford are undeniably grand but it nonetheless on depend on the renter what kind-hearted of drive dilate, the vast intoxication smutty blood remote with other preferences.

Every so often boys had declining to the veritable clone glimpse at the lake myriad instances earlier than; with and with substandard the sympathetic individual more repellents. When you extensive that uncluttered spreadsheet with clients you may fly in the ointment a glimpse of the significance direction in take care of clear up bulbs happening and so they impair offered on the spot.

By means Proper Shopper Guglielmo you may be all the adduce robotically warned on from time to time side community availability into on occurrence sizzling speckle Guglielmo and you may additionally item by item your credentials pro any additional opposition in the easiest and fastest means.

That may be a condition all the but, as multifarious dmod of doors cats could firm worriments with sunburn.

You've got the tops probabilities of rich on the Sizzling Damning Deluxe outline make.

The relieved of and imperative pelf fitting has a land-based pinched to contrariwise apposite to the enunciate palette which is Novomatics signature dings and bells. You dont catalogue so as to augment credits using hard-headed thriving whenever you sequence effectively perceivable of coins to express within the spell machine.

Sekundär meny

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde