Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

95.6m FM

Dodsfarorna ar kvar pa taken

opinion

Använd sökfunktionen i e-tidningen. Vvs-montörer och svetsare riskerar att utsätta sig för livsfarliga halter av den giftiga Dodsfarorna ar kvar pa taken kolmonoxid, då de arbetar med gassvetsning i kulvertrör i stål.

De höga halterna av gasen kan ge akuta skador och i värsta fall leda till döden. Riskerna uppstår då gasen kommer ut i trånga och dåligt ventilerade utrymmen. Resultatet ger en förklaring till hur flera uppmärksammade och allvarliga olyckor kunde hända. I oktober dog en årig licenssvetsare i Tranås i en olycka i samband med avluftning av fjärrvärmerör. Samma månad fick en annan svetsare allvarliga skador vid samma arbetsmoment vid en ishall i Kumla och skadades en montör vid en liknande olycka i Hässelby.

Alla hade utsatts för extrema halter av kolomonoxid, när vatten släpptes på och gasen kom ut ur rören. I de fallen uppstod olyckorna vid arbete med fjärrvärmerör. Men orsaken antas ha varit densamma "Dodsfarorna ar kvar pa taken" en vvs-montör i Eskilstuna blev medvetslös i samband med avluftning av rör för fjärrkyla för tio år sedan. Materialet i rören är desamma. I samtliga fall hade svetsarna arbetat med gassvetsning.

Då används acetylengas som under arbetsprocessen omvandlas till bland annat kolmonoxid. Koncentrationerna kan bli mycket höga, visar studien där forskarna mätt hur mycket kolmonoxid som de som arbetar vid rören kan råka ut för.

Han berättar att gassvetsning är den vanligaste arbetsmetoden vid svetsning i rör för fjärrvärme och fjärrkyla. Men det absolut viktigaste är att luften måste ledas ut utomhus från utrymmena där svetsarna är och arbetar.

Jag hukar mig på trottoaren...

Gaserna får aldrig stanna kvar i rummet, säger han. Utredningen, som är framtagen på uppdrag av Svensk Fjärrvärme, har undersökt hur mycket kolmonoxid som bildas vid gassvetsning.

Gasen uppstår inne i rören i samband med svetsningen. Allra högst var koncentrationerna av gas i rören då rörändarna inte var öppna. När rören sedan avluftas är koncentrationerna av den farliga gasen som kommer ut mycket höga. Men det läcker även ut kolmonoxid i luften från svetsning av förslutna rör. Hela 60 procent kom ut i omgivningen. För allvarliga olyckor krävs en kombination av flera faktorer.

Till exempel stängda rör, svetsning av flera skarvar och avluftning i ett begränsat utrymme med dålig ventilation. Kolmonoxid kan också bildas då acetylengas används vid svetsning, skärning och lödning. Cenneth Niklassons löneanalys Ledarbloggen Arbetsmiljöbloggen. Arbetsmiljö 10 december kl Dela artikeln Dela Tweeta email Mejla. Vid gassvetsning i fjärrvärmerör bildas en farlig gas.

Dödsolycka Resultatet ger en förklaring till hur flera uppmärksammade och allvarliga olyckor kunde hända. Viktigt med förklaring I samtliga fall hade svetsarna arbetat med gassvetsning. Luften måste ledas ut Han berättar att gassvetsning är den vanligaste arbetsmetoden vid svetsning i rör för fjärrvärme och fjärrkyla. Mest gas i slutna rör Utredningen, som är framtagen på Dodsfarorna ar kvar pa taken av Svensk Fjärrvärme, har "Dodsfarorna ar kvar pa taken" hur mycket kolmonoxid som bildas vid gassvetsning.

honom kvar, till dess ban...

Risk för akuta skador -Om det svetsas under en längre tid och "Dodsfarorna ar kvar pa taken" sker i ett mindre och dåligt ventilerat utrymme kan kolmonoxidhalten överskrida 1 ppm, vilket innebär risk för akuta skador och död, säger Bengt Christensson från IVL,som gjort studien.

Arbetsmarknad Svag ljusning för byggsektorn — raset bromsar in. Arbetsrätt Sa upp sig från jobbet — får   kronor. Blåst på lön och semesterlön. Bygg Fackavgiften för — se hur mycket du ska betala. Ingen förändring av a-kassan. Ställningsras och förödelse i stormens spår. Plåtskador på bilar - hustak blåste av. Byggmissar Yngves ruttna överraskning: Höll ändå för snötrycket.

Byggmissar Mysteriet med det platta handfatet: God Plåtjul Svårt med julklappar? Byggmissar Nära träffa rätt i köket: Rörande sång Rörisarna gjorde egen skiva: Arbetsrätt Lettiskt bolag bröt mot kollektivavtalet: Byggmissar En lucköppning med problem: Olyckor En av fem som dör på jobbet är byggnadsarbetare.

Bygg Byggfusk för miljarder — här är de vanligaste felen. Fel i alla byggskeden.

Isklumpar rasade ner

Efterfrågan på gammal yrkeskunskap Kakelugnsfantasten Staffan saknar Dodsfarorna ar kvar pa taken Staffan uppskattar äldre arbetsmetoder. Byggmissar Jörgen om nybyggmissen: Ett möte mellan kallt och varmt. Arbetsmiljö Takskyddet gav vika — montör allvarligt skadad. Föll fyra meter vid takrenovering. professor Magnus Svartengren som även är ämnesföreträdare på.

leda till att förbättra arbetsmiljön, så att personalen stannar kvar och därmed . 1 december6xue.info rade fuktfläckar i taket i 18%. Bill forsakrade emellertid att han skulle kunna sta kvar hur lange som heist.

I mer an fern unga man som utsatter sig for dodsfara genom livsfarliga aktiviteter? Ar det inte rigida Dr Ruth, ar ett bra exempel pa detta synsatt, nar hon skriver att "[ o]rgasmen sitter i huvudet. Prast, syndare och brakstake. Fribi och. Jag hukar mig på trottoaren med en nedfallen isklump i händerna.

Dödsfarorna Dodsfarorna ar kvar pa taken kvar på taken. NYHETER 9 januari

MORE: Kritiserad broms kvar i pensionen

MORE: Sjukvarden blev effektivare

MORE: Ministadsdelen alvsjo kvar i orubbat bo

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde