Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

117.1m FM

Fp vill flytta myndigheter till fororten

opinion

Regeringen vill flytta ut myndigheter från centrala Stockholm. Men varför börja med just DO? Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här. Huvudledare 11 juni Flytta till förorten Regeringen vill flytta ut myndigheter från centrala Stockholm.

Ullenhag nationaldagstalade i Rinkeby.

DO flyttar till förorten. Detta...

Snart kanske hemvist för DO. Regeringen vill lyfta stadsdelar med stora sociala utmaningar. Diskrimineringsombudsmannen, DO, har fått i uppdrag att förbereda en Fp vill flytta myndigheter till fororten från sina lokaler på Torsgatan. Flyttlasset ska gå till Tensta eller Rinkeby. Den finns ett särskilt värde i att offentliga verksamheter ligger i miljöer där många känner sig utanför samhället, framhåller Ullenhag.

Och förutom det symboliska värdet bidrar fler arbetande i en stadsdel eller förort till utveckling av området. Ju fler som jobbar där, desto bättre blir förutsättningarna för butiker, restauranger och liknande verksamheter. Både serviceutbud och efterfrågan ökar, vilket gör boendemiljön mer attraktiv och ger fler arbetstillfällen. Regeringen gör klokt i att tänka i liknande banor. Det finns inget egenvärde i att låta statliga myndigheter hålla till i dyra, centrala lokaler.

Diskrimineringsombudsmannen Agneta Broberg är dock kritisk till Ullenhags besked. Myndigheten arbetar numera mot diskriminering på grundval av kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning samt ålder. Men Fp vill flytta myndigheter till fororten av dem som vänder sig till DO behöver egentligen besöka myndighetens lokaler för att få råd eller hjälp.

Och i den mån de behöver göra det går det lika bra att ta tunnelbanans blå linje ut till Tensta eller Rinkeby som den gröna till Torsgatan. Brobergs andra argument i radion — att en flytt kan gå ut över handläggningstiderna — skorrar också. Med tanke på hur odramatiskt många andra verksamheter flyttar borde även DO kunna byta lokaler utan att flyttstöket sänker arbetstempot. Befintlig personal kan flytta med — det handlar trots allt om vanligt pendlingsavstånd.

Annie Lööfsstora förortslyft

Enligt Ullenhag är det mest av praktiska skäl: Men flytten riskerar att cementera bilden av förorten som en hemvist för just diskriminerade.

Symbolvärdet vore annorlunda om regeringen istället valde att flytta till exempel Konkurrensverket eller Tillväxtverkets huvudkontor. Eller varför inte någon ännu större myndighet? De effekter som Ullenhag hoppas på i fråga om service och arbetstillfällen blir då ännu större. Regeringen är rätt ute med sin ambition att i högre grad sprida myndigheter och offentlig förvaltning.

En fråga att ta på största allvar. Det framstår bara som lite märkligt att börja med DO.

Dagens Nyheter

Nyhetstips Bästa nyhetstips eller nyhetsbild vinner kronor. Tipsa SMS sydsvenskan. Kundservice Kontakta kundservice 41 Pia Rehnquist Stf ansvarig utgivare: Jonas Kanje Politisk chefredaktör och ansvarig för Opinion: Heidi Avellan Chef Sydsvenskan. Jan Björklund (FP) vill flytta arbetsplatser till förorter flyttar ut i förorten, hur ställer ni er till att flytta ut statliga arbetsplatser och myndigheter?.

Annie Lööf, som berättar att hon vill genomföra ett förortslyft - genom att bland annat flytta ut flera myndigheter till förorten. - Dels är Jan Björklund, FP Det har varit så mycket ångest, panik och depression att jag vill ut.

Regeringen vill flytta ut myndigheter från centrala Stockholm. i förorten, förklarade integrationsminister Erik Ullenhag (FP) på DN Debatt igår.

MORE: Flyktingbarnen fortvivlan bland dem som fick flytta

MORE: Westling flyttar narmare slottet

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde