Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

125.4m FM

Arkitektens mage och kejsarens byst

opinion

I flertalet av världens mytologiska berättelser som finns bevarade finns det en myt om en återuppstånden gudom, det vill säga en gud som dör men återuppstår. De kan ta sig lite olika uttryck men historien är den samma. Guden är ofta en skördegud, kommer att under en tid vara död men sedan efter en tid återuppstå. Det är en mytologisk gestaltning av årstidernas växlingar från ett tillstånd till ett annat. Inom religionen är denna typ av myt inget konstigt, den kanske äldsta av denna typ av myt fanns redan under den gamla egyptiska religionen där myten om Osiris och Isis var vida spridd, dessa två gudomar var viktiga i den faraonska tidens religion.

En av de första Arkitektens mage och kejsarens byst berättade myten var den grekiska tänkaren Plutarchos e. Myten berättar att Osiris, gudakung av Egypten, introducerade lagar och jordbruk till människorna. På grund av avundsjuka förråder hans bror Set honom för att själv bli härskare. Set som allt mer under senare delen av fornegyptiska delen kom att framställas som en kaotisk gudom och ökenvindens herre, kallades Tyfon av Plutarchos.

Set låter stycka sin bror och sprida delarna runt om i Egypten. Osiris hustru Isis samlar själv ihop bitarna och på magisk väg återuppväcker hon sin man, som istället blir till härskare över underjorden.

Isis kunskaper om magi hjälper även henne att avla sin son Horus, han kommer senare hämnas sin fars död och låta straffa Set. De gamla egyptierna var övertygade om att guden Osiris torterats Arkitektens mage och kejsarens byst dött i händerna på ondskan, i hans fall sin bror Set.

Efter tid kommer han att återuppstå och ta sin rättmätiga position som kung över underjorden och de dödas domare. Osiris avbildades som en mumifierad farao med grön hud, den gröna huden var en symbol för hans livgivande kraft för växtligheten. Osiris förknippades även med floden Nilen och den speciella apistjuren.

När det gamla faraonska riket kollapsade kom den egyptiska religionen att förändras från grunden. Det eviga liv som i praktiken enbart var möjlig för farao, sågs nu vara möjlig för alla som var villiga att underkasta sig den rätta läran.

Isis, en av de gamla gudinnorna, kom att bli omvandlas till en ny gestalt i den mer spridda kulten av henne i Egypten.

Enligt legenden drömde Ptolemaios en dröm där Serapis, Arkitektens mage och kejsarens byst tills nu okänd gud, uppenbarade sig för honom och uppmanade honom att bygga ett tempel i Alexandria. Serapis kom att bli den gudom som kunde Arkitektens mage och kejsarens byst både hans egyptiska och grekiska undersåtar. Från denna tid fick Osiris ett nytt namn som den nya blandguden Serapis, där flera grekiska och egyptiska gudar fick låna aspekter till den nya gudomen, gudar som Osiris, Apis, Dionysos Arkitektens mage och kejsarens byst Hades.

Serapis blev en gudom både för läkekonst och underjorden. Serapis avbildades som Zeus med en modius sädesmått på huvudet, en symbol för underjorden. Isis identifierades med gudinnor som Demeter och Afrodite. Från denna tid avbildades gudarna mer i den hellenistiska stilen, men med vissa lokala tolkningar.

På så sätt blev den mer tilltalande till den allt mer helleniserade Egypten. Det var oundvikligt att de många gånger provinsiella grekiska stadsstaternas gudar som kom att ingå i Alexanders världsimperium inte var tillräckliga. Gudar som Isis och Serapis var inte förknippade med en speciell stad och var för första gången universella i sitt uttryck. En annan men viktig aspekt var att de kunde erbjuda en Egyptisk mysticism som kändes mer tilltalande för den grekisktalande världen, en väg att lura både ödet och döden.

Isis, Serapis och Harpokrates horusbarnet dyrkades både av greker och av egyptier som en helig treenighet, men det var "Arkitektens mage och kejsarens byst" Isis som kom att dominera trion.

Isis kom speciellt att vara kvinnornas gudomlighet: Isis var även en gudinna vars magikunnande var högt utvecklat. Kulten var även spridd bland prostituerade. Isiskulten som var en av antikens mysteriekulter kom till Rom under senrepubliken via grekiska sjömän och egyptiska emigranter. Isis blev mycket populär hos kvinnor och de lägre klasserna, så populär att senaten ville begränsa och sätta restriktioner över kulten i Rom.

Enligt legenden fick en romersk konsul reda på att de arbetare som skulle demolera templen själva var kultmedlemmar och vägrade att förstöra sina egna tempel. Konsuln fick ta av sig ämbetstogan och själv förstöra templet. Den verkliga orsaken för Augustus vrede var troligen att kulten härrörde från Egypten som var maktcentrum för hans främste rival Marcus Antonius. Drottning Kleopatra, den sista av ptolemaierna, hade gått så långt att hon själv kallade sig Isis i en reinkarnation.

Augustus vrede blev inte mindre när han fick reda på att hans egen dotter var medlem av isiskulten och, visade Arkitektens mage och kejsarens byst sig, stora delar av hans eget kejserliga hushåll. Tiberius hörde talas om en beryktad skandal år 19 e.

Precis som den liknande utvecklingen med kristendomen, kunde inte sporadiska förföljelser hindra Isiskulten för att sprida sig och isistempel Iseum byggas runt om i det romerska riket.

Vad är den enskildes död när man lovar frälsning och återuppståndelse? Caligula, den nästföljande kejsaren, kom att ge kejserlig legitimitet för religionen och isistempel tilläts Arkitektens mage och kejsarens byst. Caligula kom att initieras i kulten, kanske var det detta som slutligen gjorde honom mer despotisk och autokratisk, en mer hellenistisk härskare?

Isiskulten som var en av antikens mysteriekulter kom till Rom under senrepubliken via grekiska sjömän och egyptiska emigranter, Isis blev nu en både legitim gudomlighet och en officiell del av den romerska gudaskaran. Vespasianus blev bekant med kulten när han var stationerad Arkitektens mage och kejsarens byst de östliga legionerna, han tycks även ha adopterad Isis och Serapis som sina personliga skyddsgudar.

Hadrianus och Markus Aurelius var vänligt inställd till kulten. En troligare kandidat till isismysterierna var Commedus, som i slutet av sitt liv även ansåg sig vara en inkarnation av Herkules.

Septimus Severius var fascinerad av kulten, och hans son Caracalla lät bygga ett stort tempel till Isis ära i Rom. Det romerska samhället hade reellt påverkats av de främmande gudomligheterna, som tidigare var så avskydda av den härskande klassen under republiken: Både de romerska stoikerna och nyplatonska filosoferna kom att försöka att inordna isismysterierna i sina filosofiska system, något som inte kom att påverka den vanliga befolkningens tro.

För den vanliga Isistroende var inte gudinnan någon metafor, hon var lika verklig som mariakulten för miljarder troende idag, hon kom att fylla samma funktion för dem. Isiskulten, hade tack vare Ptolemaios, helleniserats till en sådan grad att det romerska psyket kunde uppskatta och förstå den, men var fortfarande både lite exotiskt och främmande som gjorde den spännande. Inte mycket finns bevarad av hur isismysterierna fungerade, de var per definition hemliga.

Till skillnad från den mer berömda Mitraskulten som riktade sig till motsvarigheten av den romerska medelklassen och strikt till män, så var isiskulten öppen både för män och kvinnor något, som gjorde den till en av de mest spridda mysteriekulterna i det romerska riket.

Kunde Isiskulten ha dominerat den romerska världen innan det romerska rikets fall, troligen inte. Det blev som vi alla vet en annan mysteriereligion som kom från de östliga provinserna.

En mysteriekult om en gudom av kunglig börd, som dog och återuppstod, och som lovar frälsning för de rättrogna. De flesta har nog sett statyn som föreställer Augustus från Prima Porta, där en ung Augustus med kortklippt hår avbildas som general.

Mina cyklar (0)

Han bär ett bröstharnesk som avbildar en parther som återlämnar en av de år 20 f. Fälttecknet tas emot av bland annat gudinnan Roma, under hennes fötter ligger den romerska varginnan.

inte riskerar att medföra betydande...

Augustus hade vid den här tiden nått höjden av sin makt. En makt som han mycket noga hade tillskansat sig under ett långt liv. Från att ha tillhört en relativt okänd romersk adelsfamilj under republikens sista år till att räknas som den första kejsaren över Rom och imperiet.

Det var ett liv kantat av faror och svårigheter men allt detta kom att övervinnas. Augustus kom att förvandlas under sin långa regeringstid till något av en fredsfurste av rang.

I historikern Adrian Goldsworthys nya biografi om Augustus beskrivs en av världshistoriens viktigaste härskare, Roms första kejsare. Boken är både tjock och välskriven helt i enlighet med den brittiska historietraditionen och tillhör några av de bättre böcker om antiken och Augustus som har skrivit. Jag har själv en förkärlek för Robin Lane Fox men det är en smaksak. Gajus Octavianus, eller Gajus Caesar som han kom att kallas efter adoptionen av hans kända morbror Julius Caesar.

Samme Caesar vars korta karriär som diktator slutade med tjugotre dolkstötar i senaten. Gajus Caesar skrev långt senare att det var under hans nittonde år som han utrustade en armé för att hämnas Caesars mördare, bland dem Brutus och Cassius och sist men inte minst för att rädda Rom.

Gajus Caesar allierade sig med två viktiga män som på olika sätt kom att underlätta för honom: Markus Antonius Julius Caesars nära allierade och Lepidus, i det så kallade andra triumviratet. Det var nu andra gången på kort tid som Rom hamnade i ett sönderslitande inbördeskrig. Nu påbörjades även en av de mer kontroversiella perioderna under Gajus Caesars styre: De omfattande proskriptionerna som i regel innebar att rika romerska medborgare blev fredlösa och av med sin egendom.

Föga överraskade blev en hel del personliga fiender fördrivna på detta sätt från Rom. Cicero som stött konspirationen mot Julius Caesar blev en av de första offren och fler följde. Allt i praktiken för att finansiera de nyvärvade legioner som behövdes i kriget mot Roms fiender.

När striderna var som mest omfattande fanns sextio legioner till förfogande. Gajus Caesar kom senare att minska legionernas antal till tjugoåtta som placerades runt om i riket. Det Arkitektens mage och kejsarens byst inte dröja speciellt länge innan de båda främsta konspiratörerna Arkitektens mage och kejsarens byst och Cassius var besegrade och döda.

En ny världsordning infördes i republikens Rom. Världen delades upp i intresseområden där Gajus Caesar till en början fick Afrika och de bägge Sicilierna, Lepidus tilldelade Hispania och delar av Gallien och Antonius tillsammans med Kleopatra styrde över både Mindre Asien och Egypten. Fiende efter fiende besegrades och Lepidus utmanövrerades. Att Kleopatra skulle vara något av en modern furstinna, som hon oftast framställs i sentida litteratur, är mer en önskedröm än sant visar författaren mycket grundligt.

Författaren tar även heder och ära från Markus Antonius, som trots att han kallade sig Herakles, inte någon stor härförare. Vid det avgörande sjöslaget vid Acitum hösten 31 f. Antonius och Kleopatra flydde med statskassan för att klara livhanken. Senare begick båda självmord och Gajus Caesar stod ensam kvar som diktator i allt "Arkitektens mage och kejsarens byst" namnet.

Som den främste medborgaren i Rom var han mån om att att han alltid skulle vara anträffbar för både senatorer och vanliga medborgare. Alla hade rätt att få lägga fram sin sak för Arkitektens mage och kejsarens byst, något som det finns flera bevarade berättelser om: Det kunde gälla skattefrihet för en speciell stad eller om Augustus själv var intresserad att köpa en papegoja som hyllade honom. Hade Augustus ett offentligt ärende på en annan plats än sitt hem så fick han ofta sova över hos någon vän och på så sätt vara nära platsen för sitt uppdrag, med tanke på Roms alla högtider under åren kom det att bli rätt många sådana vistelser utanför hemmet.

Flera historier om hans generositet finns kvar ännu idag. Han kom att tillhöra några av de få kejsare som reste mycket under sin regeringstid, de flesta större områdena i riket kom att någon gång ta emot Augustus själv. inte riskerar att medföra betydande miljöpåverkan. Bosse Björk. Planarkitekt. Påverkan på miljökvalitetsnormer. Omgivningsbuller. (SFS ). e är för- midt höjer sig det muromgifna kejsarpalatset. Arkitektens mage och kejsarens byst

Konsertrecension: Fördel Bach den yngre,...

Stadens är komponerad af arkitekten Almqvist och modellerad. En full mage ger mod, ska en veta. Kejsare. Skulptur föreställande en romersk kejsare. Ansiktet är slätrakat och på huvudet sitter en lagerkrans. Figuren är iförd en rustning, som till största delen döljs av en kejsarmantel. Expand text. Skulptur Manteln är draperad i rika veck över bröst, mage och lår.

störtad diktator · knölar under...

. Arkitekt: Adolf Schirmer og Heinrich Ernst Schirmer.

Område del av Kvarteret Priorn...

MORE: Hammarbystjarna pakord av buss

MORE: Hittade katt med uppskuren mage

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde