Den här sidan använder cookies. Genom att fortsätta accepteras ditt samtycke. Learn more

128.9m FM

Bolidens flytt kan sanka aktien

opinion

Du får då en länk till dessa analyser direkt levererade till din inkorg! Vi upprepar Köp och höjer riktkursen till SEK Mot bakgrund av den starka balansräkningen och tillväxtambitionerna ser vi ytterligare potential i aktien. Riktkursen är SEK. Vi höjer riktkursen till 75 SEK 68men vi upprepar Neutral. Vi sänker vårt VPA-estimat för att reflektera Q4-rapporten, som var sämre än väntat. Vi Bolidens flytt kan sanka aktien vår riktkurs till SEK Vid stängning noterades Dow Jones industriindex upp 0,4 procent till Nasdaqs kompositindex var upp med samma procent till 4.

En dollar som sjönk till månadslägsta gav framför allt lyft åt råvaru- och industribolag. Caterpillar steg med 1,7 procent, och Freeport McMoran var upp nära 3 Bolidens flytt kan sanka aktien. På oljefronten fortsatte oljan de senaste dagarnas uppgångar, och nådde årshögsta nivåer.

Brentoljan handlades på nivåer över 52 dollar per fat, sedan lägre produktionsnivåer i USA och utbudsstörningar i Nigeria gett stöd åt priserna. Statistik under onsdagen från det amerikanska energidepartementet visade att lagren av råolja i USA sjönk 3,2 miljoner fat under förra veckan.

Minskningen var i linje med förväntan, enligt en Bloomberg News enkät. Trots de breda uppgångarna i oljan backade oljebolagen under onsdagen, med bland annat Chevron ned 0,2 procent. En viss återhämtning hos oljerelaterat sågs dock mot stängning. Bland andra aktier som backade syntes Abbvie. Bolaget retirerade 2 procent, sedan Morgan Stanley nedgraderat specialistläkemedelsbolagets aktie. En oro över att bolagets preparat Humira möter hård konkurrens var en av anledningarna till nedgraderingen.

Även Verifone tappade rejält under onsdagssessionen, och stängde ned 25 procent. Betalningslösningsföretaget meddelade att intäkterna under andra kvartalet var lägre än förväntat. Bolaget väntas även skära ner på antalet anställda, och se över sina verksamheter. Avslutningsvis gick det desto bättre för Lululemon, som föll i förhandeln men steg med nära 5 procent.

Yoga-klädbolaget rapporterade lägre kvartalsvinster och gav en prognos för det andra kvartalet som var betydligt under förväntan hos analytiker.

Rimbo till Rosenbad

Storbolagsindexet OMXS30 tappade 0,4 procent till nivån 1. Omsättningen var blygsam och aktier för 10,5 miljarder kronor bytte händer på Stockholmsbörsen. En folkomröstning kring EU i Storbritannien som närmar sig och USA-börser som utmanar tidigare toppnivåer skapar sammantaget en viss osäkerhet", summerade Erik Hansén, marknadsanalytiker, för Nyhetsbyrån Direkt.

Alfa Laval steg drygt 2 procent. Nordea Markets har höjt rekommendationen för aktien till behåll från sälj. Det nu dystra Bolidens flytt kan sanka aktien torde ljusna och fortsatt starka kassaflöden är att vänta för det sencykliska verkstadsbolaget enligt Nordea. Brentpriset fortsatte högre och handlades över 52 dollar. Enquest steg drygt 3 procent medan Lundin Petroleum var 1,2 procent högre. I gruvan klättrade Boliden och Lundin Mining med 0,8 respektive 1,9 procent.

Guldbolaget Semafo adderade ytterligare över 3 procents kursuppgång. Bland stora bolag på minuskontot märktes Ericsson, Nordea och Telia som alla sjönk över 1 procent. Clas Ohlson backade 3,5 procent sedan det redovisat kvartalssiffror som var något sämre än marknaden befarat. Inte heller detaljhandelsbolagets försäljning i maj nådde upp till marknadsförväntningarna.

Billerudkorsnäs steg närmare 1 procent efter att ha investerat 1,3 miljarder kronor i kraftpapper. Kosmetikabolaget Oriflame fortsatte sin resa uppåt och steg över 3 procent. Aktien är upp 25 procent den senaste månaden. Break up-värdering kan också förekomma. Detta oavsett om det kan finnas sådana intressekonflikter som det refereras till nedan. Swedbank AB står under tillsyn av Finansinspektionen samt övriga tillsynsmyndigheter i de länder där Swedbank AB har filialer.

Detta dokument distribueras av Swedbanks filialer, som inte har rätt att göra några ändringar i dokumentet innan distribution. I Estland, Lettland och Litauen sker distributionen av Swedbank. All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga.

Swedbank påtar sig dock inte något ansvar för dess fullständighet eller riktighet. Du rekommenderas därför att bilda dig din egen uppfattning och inte enbart förlita dig på information från detta dokument. Du bör vara uppmärksam på att investeringar på kapitalmarknaden, bl a sådana som rekommenderas i detta dokument, är förenade med ekonomiska risker och att uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet.

Du ansvarar själv för dessa Bolidens flytt kan sanka aktien. Du bör därför komplettera ditt beslutsunderlag med nödvändigt material, inklusive kunskap om de finansiella instrumentens egenskaper och de villkor som gäller för handel med dessa instrument. Observera att analytikern baserar sin analys på den information som finns tillgänglig just nu.

Om förutsättningarna ändras kan analytikern ändra åsikt.

Gruvkoncernen Boliden rekonstrueras och flyttar...

I så fall strävar vi efter att informera om detta så snart det är möjligt med tanke på eventuella regleringar, lagar, interna procedurer eller andra omständigheter. Detta dokument är framställt i informationssyfte för allmän spridning till behöriga mottagare och är inte avsett att Bolidens flytt kan sanka aktien rådgivande. Det utgör inte heller ett erbjudande om att köpa eller sälja finansiella instrument.

Dessa regelverk inkluderar bl. Bland annat gäller följande:. Med tanke på Swedbanks position på marknaden bör du förutsätta att Swedbank AB tillhandahåller, eller kan komma att tillhandahålla, investmentbankstjänster till bolag Bolidens flytt kan sanka aktien omfattas av detta dokument. Du bör även observera att det kan förekomma att Swedbank AB, dess ledamöter, dess anställda eller dess dotterbolag vid olika tillfällen har haft, har eller söker: I normalfallet ser analytikerna över sina rekommendationer i samband med att bolagen rapporterar.

Uppdateringen sker då oftast dagen efter rapportens offentliggörande. Det kan även förekomma att en uppdatering görs dagarna före sådan rapport. När det är påkallat, till exempel om bolaget offentliggör extraordinära nyheter, kan en investeringsrekommen- dation även komma att uppdateras i tid mellan rapportdatum.

Dokumentet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse. Landsvägen 40, 63 Sundbyberg.

IR kontakt

Aktiellt sammanställs av Swedbank Group Savings i syfte att vara ett av flera redskap till hjälp vid investeringsbeslut.

Vi påtar oss inget ansvar för fullständighet. Mottagaren rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms nödvändigt.

Boliden rasar på oförändrad börs:...

Swedbank Bolidens flytt kan sanka aktien Savings påtar sig inte något ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det vara må, som grundar sig på användandet av information från denna webbplats.

Det kan förekomma att Swedbank vid olika tillfällen har positioner i värdepapper som innefattas i material på denna webbplats.

Materialet får inte mångfaldigas utan Swedbank Group Savings medgivande. Vi reserverar oss för tryckfel samt eventuella driftstörningar av webbplatsen utom vår kontroll. Swedbank Group Savings tillsammans med Sparbankerna. För frågor eller synpunkter kontakta redaktionen: Bolidens flytt kan sanka aktien här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen.

Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem. Aktier Fonder Pension Arkiv. Analyser Inspiration Utbildning Strukturerade produkter. Ola Södermark Mats Liss Prenumerera! Nu kan du prenumerera på Morgonrådet! Stefan Wård Mathias Lundberg. Marknadskommentar Visa tabell med marknadsinformation.

Kabeloperatören Com Hem steg marginellt. Bolaget köpte Boxer Sverige för 1,55 miljarder kronor. Rapporter idag Bolag Rek. Finansiella sektorns utveckling och dess påverkan på ekonomin. Våra förväntningar på den absoluta avkastningen på 12 månaders sikt. Ansvarsbegränsningar All information i detta dokument är sammanställt i god tro från källor som anses vara tillförlitliga. Bland annat gäller följande: Analysavdelningen är fysiskt separerad från bankens övriga verksamhet.

Analysprodukterna får endast baseras på publik tillgänglig information. Analytikerna får, som regel, inte inneha aktier eller andra finansiella instrument i de bolag som de följer. De anställda vid analysavdelningen kan ha rätt till provisioner baserade på företagets resultat, inklusive från investmentbanken. Ingen i personalen får dock ta emot ersättning baserat på någon specifik investeringsrekommendation.

Swedbank AB får inte ta emot ersättning från, eller ingå avtal med, analyserade bolag om att utföra en viss investeringsrekommendation.

Planerade uppdateringar I normalfallet ser analytikerna över sina rekommendationer i samband med att bolagen rapporterar. Gruvkoncernen Boliden rekonstrueras och flyttar tillbaka till Sverige.

Därmed kan Boliden bli en bra affär för aktieägarna, trots den massiva. Boliden en otroligt skakig aktie, Botnik, Jag har av den stora malmkroppen(världens största) innan man började flytta Kiruna. Men det Om du kan leva med det, så gör det och acceptera, eller följ ovan råd. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Bolidens flytt kan sanka aktien finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Innan du investerar i en fond bör du läsa .

DU ÄR HÄR:
Nyhetsflöde